Foto: NTF

Katrineholm belönas för trafiksäkerhet

Nu belönas Katrineholms kommun för sina moderna lösningar som främjar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i stadskärnan.

Spaning

GuldTriangeln går 2019 till Katrineholms kommun för sitt ambitiösa och spännande projekt där man gestaltar om en bilcentrerad genomfart till en levande och inbjudande miljö för alla trafikanter.

- GuldTriangeln är vårt sätt att visa hur kommunernas trafiksäkerhetsarbete gör skillnad. Det är extra roligt att Katrineholm får utmärkelsen eftersom de var nominerade för två år sedan och vi tyckte deras ambitioner var spännande redan då. Nu har man kommit längre och visar att man menar allvar med sitt trafiksäkerhetsarbete genom att bland annat införa 40 km/tim som bashastighet i centralort och övriga tätorter, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

- Katrineholm har länge haft en stark och långsiktig politisk vilja som sätter trygghet och säkerhet i fokus. Det här har gett oss bra förutsättningar att genomföra den viktiga, och i särklass största och mest ambitiösa, trafikförändringen som vi just nu kan uppleva i Katrineholm, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun. Vårt goda samarbete med invånare, entreprenörer, näringsliv och övriga aktörer är definitivt en framgångsfaktor, och att få ta del av den här utmärkelsen och uppmärksammas nationellt är ett fint kvitto på att våra satsningar ger effekt.

Övriga nominerade kommuner var;

  • Stockholms stad – för insiktsutbildningar, plan för säkra och trygga skolvägar, genomförande av hastighetsplan, teststräckor för trafiksäkerhetsåtgärders påverkan på busstrafikens framkomlighet, åtgärder för övergångsställen med mer än ett körfält i varje riktning, samt riktlinjer för gångfartsområden.
  • Linköpings kommun – för Cykellänken – En bättre väg!
  • Avesta kommun – för nybyggnation av gång och cykelvägar inom befintliga vägbredder.
  • Svedala kommun – för sitt projekt med gratis utlåning av elcyklar till kommuninvånare.
  • Hallsbergs kommun – för sitt införande av lokala trafikföreskrifter om begränsad bruttovikt.

Fakta

Styrelsens motivering: Katrineholms kommun får GuldTriangeln för sitt nytänkande i skapandet av en hållbar stadskärna som möter framtidens utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet med hjälp av sänkta hastigheter och ombyggnationer som uttalat prioriterar oskyddade trafikanter. På ett lustfullt sätt har man förvandlat en tidigare bilcentrerad trafikmiljö till ett levande stråk som ökar tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. Dessutom går kommunen före och inför bashastighet 40 km/tim inom centralorten och övriga tätorter, vilket visar att man övergripande menar allvar med sitt trafiksäkerhetsarbete samtidigt som man lägger grunden för en attraktivare stad där människor vill bo och vistas.

Prisutdelning: Vid NTF:s kongress på Piperska Muren i Stockholm den 9 april. Prisutdelare är av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Jubileum: Priset delas ut för 20:nde gången

#kommun / #Trafik / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER