Foto: Patrick Trägårdh

Modernare regler om fraktsedlar

Fraktsedlar spelar en central roll i samband med godstransporter och lagstiftningen behöver moderniseras. I ett förslag till riksdagen föreslås att regleringen av godstransporter på väg ska anpassas till elektroniska fraktsedlar.

Spaning

De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform. Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslagen grundas på att Sverige tillträder ett tilläggsprotokoll till den så kallade CMR-konventionen som reglerar godstransporter på väg. Konventionen och tilläggsprotokollet reglerar egentligen bara internationella transporter. Regeringen föreslår dock att även regleringen av fraktsedlar vid inrikes vägtransporter anpassas till en användning av elektroniska fraktsedlar.

I propositionen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.

#trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER