Text

Foto: Erich Westendarp från Pixabay

Svindlande uppdrag att ge ny färg på stora broar

Två av landets stora broar behöver målas om. Öresundsbron och Högakustenbron. Uppdrag som är minst sagt svindlande, sker på hög höjd och är helt beroende av goda väderförhållanden.

Spaning

Öresundsbrons stålfackverk behöver målas om. När bron målades första gången, gjordes det inomhus och på land. Alltså innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter. Järnvägens kontaktledning – med tiotusentals volt – och tåg som passerar i höga hastigheter finns alldeles i närheten av målarnas arbetsplats. Väder, vind och en hög höjd ovan havet ger också mycket speciella förutsättningar för målarna.

Den entreprenör som ska utföra uppdraget är Muehlhan. Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i totalt två år. Fram till hösten 2021 väntas målningen av den halva södra sidan av stålfackverken pågå – sträckan mellan Peberholm och snedkablarnas början.

– Muehlhan har ett genuint säkerhetstänk för arbetsprocessen och det värdesätter vi alltid hos oss på Öresundsbron. Vi kommer att ge personalen en grundläggande säkerhetsintroduktion för vår förbindelse, men det är leverantören som utformar sin egen en arbetsplatsbedömning, säger Johan Nord, projektledare vid Öresundsbro Konsortiet i ett pressmeddelande.

Vid sidan av förstärkningsmålningen – där nya lager läggs på befintliga – sker reparationsmålning för de ytor som har skador genom flera färglager.

– Förstärkningsmålning stärker färglagret som främst skyddar underliggande lager mot väder och vind, och säkrar ett fortsatt bra skydd mot korrosion, säger Johan Nord.

Målningsprojektet väntas vara färdigt 2032, då har omkring 300.000 kvadratmeter fått ett nytt färglager.

Även Högakustenbron behöver målas om. Det är brons lodräta hängare om under de två närmaste somrarna ska målas om. Arbetet sker helt manuellt och innebär att endast två körfält hålls öppna av trafiksäkerhetsskäl.

Uppdraget som är ett planerat underhåll och utförs på uppdrag av Trafikverket. Entreprenör är Svevia.

– Hängkablarna behöver målas om med 10-15 års mellanrum för att skyddas mot väder och vind, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Svevia har sedan tidigare kontraktet för brons löpande underhåll, vilket bland annat omfattar regelbunden inspektion av broarnas anläggningstekniska delar, utföra förebyggande och avhjälpande underhåll och att röja snö uppe på de höga pylonerna.

– Men att måla om bron ingår inte i vårt underhållskontrakt utan är ett enskilt kontrakt. Och eftersom uppdraget är minst sagt speciellt så kommer vi att samarbeta med ProAccess. Det är de som kommer att klättra upp i den 182 meter höga bron och sedan långsamt fira sig ner samtidigt som de målar hängarna.

Arbetet beräknas ta två somrar att genomföra, men är svårt att tidsplanera.

– Det säger sig självt att den här typen av jobb styrs av vädret. Det kan bara utföras sommartid när det är milda temperaturer, inte regnar, inte är alltför mycket vind och inte alltför hög luftfuktighet. Därför går det inte att säga exakt när vi blir klara.

Projektet kommer att påbörjas under augusti månad.

#bro / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER