Foto: Imfoto från Schutterstock

Olyckor med vilt ökar trots att det går att bygga bort

Det behövs fler viltstängsel, mer röjningsarbete längs vägkanter och utökat användade av viltslussar, säkra viltpassager och modern teknik med aktiv viltvarning.

Spaning

Det finns en rad åtgärder att vidta för att minska det ökade antalet av viltolyckor i trafiken. Åtgärderna är förebyggande och handlar om att bygga fler viltpassager och viltslussar. Men också utökat vägunderhåll med röjning av minst 10 meter vid vägkanterna för att ge trafikanterna bättre sikt och större möjlighet att upptäcka vilt läng vägen. Det skriver Motormännen i ett pressmeddelande.

Under 2018 fortsatte vildsvinens framfart och olyckorna ökade i antal, från 6 081 år 2017 till 6 938 år 2018. En ökning med 14 procent.Blekinge rapporterar en fördubbling av olyckor. Halland, Kronoberg och Skåne har alla sett ökningar på mellan 25 och 63 procent. De värsta drabbade länen är Skåne, Södermanland, Västra Götaland, Stockholm och Kalmar. Vildsvinen som är aktiva under nätterna, gör dem svåra att upptäcka.

– Problemet med vildsvinsolyckor är att de kan få allvarliga konsekvenser, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande.

Den i särklass vanligaste olyckan är kollision med rådjur och där är antalet i princip oförändrat. Under 2018 skedde 46 985 olyckor med rådjur. Värst drabbade län är Västra Götaland med över 8 000 olyckor, sedan följer Skåne och Stockholm med över 4 000 olyckor vardera.

Olyckor med hjort har ökat med 25 procent medan antalet kollisioner med älg i princip är oförändrat. Flest olyckor med älg sker i Västra Götaland, Värmland, Jämtland och Jönköpings län.

– Från M Sveriges sida har vi sedan tidigare år pekat ut ett antal åtgärder som kan förhindra viltolyckor, säger Heléne Lilja. Det är oerhört viktigt att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det finns ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager som behöver användas i större utsträckning än idag. Och slutligen krävs ökad jakt för att begränsa viltolyckorna i trafiken.

Statistik: Viltolycksrådet

Så minskar du risken att krocka med vilt

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
  • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
  • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
  • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka

  • Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

#Trafik / #säkerhet / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER