Illustration: Skanska

Handbok för normkritisk visualisering - för mer inkluderande städer

Med konkreta verktyg utmanar handboken normer. Den vänder sig till de som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt och vill bidra till mer inkluderande städer.

Spaning

Visualisering och bilder är ett viktigt verktyg för att kommunicera visioner för stadsutveckling. Om bilderna som används är likriktade i exempelvis kön, ålder, funktionsvariation och etnicitet, riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras.

Bakgrunden till handboken och guiden är Norm Viz-projektet där Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Skanska, White Arkitekter och Visual Arena vid Lindholmen Science Park har drivit arbetet ihop.

– Normkritik och normkreativitet är ovana begrepp för många. Att göra en handbok och guide som blir tillgängliga för alla handlar om att sprida kunskapen som vi har tagit fram i forskningsprojektet. Det är fantastiskt om vi på Skanska i rollen som samhällsutvecklare kan vara med och utveckla inte bara oss själva utan en hel bransch, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare Skanska Sverige AB.

Handboken och guiden vänder sig till de som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt. Avsikten är att bidra till en större medvetenhet om hur normer kommer till uttryck i visualiseringar och erbjuda konkreta verktyg och taktiker för att arbeta normkritiskt. Vi behöver laborera och utmana när vi gestaltar olika miljöer. På så sätt kan vi bidra till ett mer inkluderande samhälle.

#mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER