Foto: Patrick Trägårdh

Trög utveckling av långsiktigt hållbar transportförsörjning

Trots goda resultat som pekar på en positiv utveckling finns det samtidigt mål som visar på negativt resultat och andra som inte utvecklas alls. Så den sammanvägda bedömningen visar att vi inte har närmat oss en långsiktigt hållbar transportförsörjning ännu.

Spaning

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas framgår att mycket har utvecklats i en positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft en negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009. Det skriver Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Några exempel på positiva utvecklingstendenser är att transporterna blivit mer ekonomiskt överkomliga för befolkningen i genomsnitt, och att utsläppen av växthusgaser från resor och transporter i Sverige fortsätter att minska.

- All positiv utveckling går dock inte så fort som det skulle behövas, säger Anders Brandén Klang, som varit projektledare för uppföljningen. Det är till exempel inte sannolikt att etappmålen för trafiksäkerhet och minskade utsläpp av växthusgaser kommer att nås i tid.

De nyckelmått som har haft en negativ utveckling sedan 2009 är kopplade till:

  • Företagens transporter i en internationell jämförelse
  • Den upplevda tryggheten i transportsystemet
  • Tecken på en minskad andel fysiskt aktiva transporter (gång och cykling)
  • Ökande klimatutsläpp från internationella transporter

Ytterligare ett antal nyckelmått uppvisar ingen tydlig utvecklingsriktning, och har därmed inte närmat sig långsiktigt hållbar transportförsörjning. De olika hållbarhetsaspekterna kan inte kompensera för varandra, så den sammanvägda bedömningen är att vi, trots viss positiv utveckling, inte har närmat oss en långsiktigt hållbar transportförsörjning ännu.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER