Foto: Pixabay

Så påverkas Sveriges transporter av pandemin

Trafikanalys startar webbsida i syfte att ge en snabb läges- och trendbeskrivning för hur coronapandemin påverkar landets transportsystem.

Spaning

Coronapandemin ger omfattande effekter på transportsystemet. Krisen har snabbt och radikalt påverkat efterfrågan och utbud av transporter. För att bevaka utvecklingen har Trafikanalys startat "Transportläget" - en webbsida för att förmedla en aktuell läges- och trendbeskrivning med hjälp av enkla indikatorer för hela transportsystemet. Trafikanalys använder både egna datakällor och andras.

- Vi kommer veckovis den närmaste tiden att publicera lägesbeskrivningen som tar ett helhetsgrepp över transportsystemet, något vi hoppas blir användbart för många. Avsikten är att på ett aktuellt och lättförståeligt sätt fånga vad som händer i transportsystemet under coronapandemin, säger Per-Åke Vikman, avdelningschef på Trafikanalys.

Under vecka 18 (27 april-3 maj) låg trafiken för samtliga trafikslag på betydligt lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019.

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. För den tunga trafiken var minskningen 7 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 27 procent och godstågstrafiken med 14 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till stora svenska hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 25 procent för lastfartyg.
  • Flyget mätt i antal starter och landningar på svenska flygplatser minskade med 84 procent

I Stockholm och Göteborg minskade antalet trängselskattepassager med 14 procent för personbilar på båda orterna och för tunga lastbilar med 4 procent i Stockholm och 1 procent i Göteborg.

Här håller du koll

Trafikanalys lägesbeskrivning "Transportläget": www.trafa.se/transportlaget Länk till annan webbplats.

Trafikanalys omvärldsbevakning av vad som händer i transportsektorn som en följd av coronapandemin: www.trafa.se/sidor/corona-omvarld/ Länk till annan webbplats.

#Trafik / #corona

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER