För tungt lastade fordon innebär fler trafiksäkerhetsrisker och ett större slitage på vägarna.

Foto: Markus Spiske från Pixabay

Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade

Mätningar på 31 platser i landet under 2019 visar att 45 procent av de tunga fordonen är överlastade. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet.

Spaning

– Trafikverket ser mycket allvarligt på detta. Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket.

Bristande regelefterlevnad när det gäller vikter ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen. Dessutom ökar risken för olyckor i och med att fordonens egenskaper försämras. Det kan i sin tur leda till stora restidsförluster på grund av stillastående trafik, speciellt vintertid, eftersom lastbilar med släp har en tendens att ställa sig på tvären över körbanan.

– Att fordon är rätt lastade är bra för branschen, trafiksäkerheten och vägarnas livslängd, säger Lennart Kalander.

Mätningarna har gjorts vid 31 platser runt om i landet. Fordonen behöver inte stanna utan vikten mäts när de passerar. Trenden ser ut så här:

  • Andelen överlaster har ökat betydligt de senaste fem åren.
  • Under 2014 uppmättes en andel på cirka 25 procent.
  • Året därpå, 2015, ökade andelen till cirka 35 procent.
  • Under perioden 2016–2019 ökade andelen överlaster ytterligare och ligger nu på cirka 45 procent.

#Trafik / #vägar / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER