Foto: Svevia

Ny teknik för rening av dagvatten testas

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 8,6 miljoner kronor för att testa en ny teknik för rening av dagvatten i centrala Sundsvall.

Spaning

- Det är viktigt att vi kan hitta en hållbar lösning på reningen i Sundsvalls centrala delar. Med det här bidraget har vi goda förutsättningar att lyckas, säger Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MittSverige Vatten & Avfall.

Från stora delar av centrala Sundsvall leds dagvattnet till två utsläppspunkter i Sundsvallsfjärden, där det idag släpps ut helt orenat och är enligt ett pressmeddelande från MittSverige Vatten & Avfall, hårt belastad av många verksamheter.

- Vi har tittat på hur vi ska lösa reningen under flera år. Det största problemet är att utrymmet i centrala stan är begränsat, säger Anna Maria Kullberg.

Vanliga tekniker för dagvattenrening, som till exempel dagvattendammar, kan inte användas eftersom det inte finns tillräckligt med plats. Sundsvall Vatten har därför sökt bidrag från Naturvårdsverket för att testa att rena dagvatten i en underjordisk filteranläggning. I projektet ingår också att göra mätningar på det renade vattnet för att utvärdera anläggningens reningseffekt på mikroplaster och andra föroreningar.

Anläggningen för rening av dagvatten kommer att installeras under 2021. Mätningar på det renade vattnet ska genomföras under 2022.

Det är Sundsvall Vatten som formellt har beviljats bidraget på 8,6 miljoner kronor. Sundsvall Vatten äger vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls kommun. MittSverige Vatten & Avfall driver och utvecklar anläggningarna på uppdrag av Sundsvall Vatten.

Bidrag från Naturvårdsverket för bättre vattenmiljö:

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att förbättra vattenmiljön. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 83 miljoner kronor under perioden 2020-2023.

Bidragen ska fördelas mellan åtgärder som minskar utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och åtgärder som minskar utsläpp av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

#miljö / #vatten / #ledningar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER