De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare.

Byggcheferna

Förändrad chefsroll i Coronapandemins spår

Coronapandemin har radikalt förändrat arbetslivet. Hälften av alla chefer i samhällsbyggnadssektorn har förändrat verksamheten och för de flesta chefer har krisen i någon form påverkat deras arbete.

Spaning

Det visar Byggchefsbarometern, en ny Novus-undersökning som 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn besvarat på uppdrag av Byggcheferna.

Undersökningen visar att de flesta chefer i samhällsbyggnad är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. Av de tillfrågade cheferna uppger 31 % i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 av tycker det svåraste i Coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningar ser var femte chef också möjligheter i krisen till exempel digitalisering, effektivare möten och att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

byggcheferna

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

– Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna i ett pressmeddelande.

50 % av cheferna i samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form det vill säga lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten. I en undersökning genomförd av fackförbundet Ledarna med chefer i alla branscher är frågan något annorlunda ställd men mycket snarlik och där är motsvarande siffra 37 %.

– Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Resultat av undersökningen i korthet

Fler chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om än i samtliga branscher trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. 50 % har förändrat verksamheten i någon form.

De tre största utmaningarna är:

  • Lönsamhet (36 % av cheferna)
  • Att behålla eller öka produktivitet (36 % av cheferna)
  • Att hitta kompetens (35 % av cheferna)

Undersökningen visar också:

  • De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 % i ganska eller mycket stor utsträckning.
  • 4 av 10 chefer tycker det svåraste är hanteringen av nya digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.
  • Var femte chef ser möjligheter i krisen till exempel digitalisering och effektivare möten.
  • Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 %). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet
  • Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 % av cheferna).
  • För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 % av cheferna).
  •  

#arbetsmiljö / #ledarskap

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER