Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO2-utsläpp. Nu samlas branschen i strävan att hitta klimatneutrala alternativ.

Foto: Svante Örnberg

Branschen satsar på klimatneutral betong

RISE samlar branschen i en bred bred samverkan och gemensam strategi för att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år 2030 och användas i hela Sverige år 2045.

Spaning

- År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning att bo i storstadsregioner. Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen, säger Katarina Malaga, Forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO2-utsläpp. Mer än 30 miljarder ton betong per år används redan idag. Cement, som är det vanligast använda bindemedlet i betong, står för cirka 6 procent av världens CO2-utsläpp.

För att Sverige som land ska leva upp till målet att nå klimatneutralitet år 2045 krävs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna har väckt stor uppmärksamhet och följs med intresse av såväl industri som politik och samhällsaktörer internationellt.

RISE samlar nu hela värdekedjan för cement- och betong i en bred aktörssamverkan i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter för att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. Uppdraget är att leda cement- och betongbranschens arbete med att möjliggöra och accelerera implementeringen av färdplaner för klimatneutralt byggande med cement och betong.

Fakta

Projektet koordineras av RISE och finansieras av Vinnova. Projektets konsortium består av RISE, Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Strängbetong, Betongindustri, Svensk Betong, Skanska, NCC, Trafikverket, ELU, WSP, Riksbyggen, Älvstranden, SIKA, Chalmers, LTU, Stena Recycling, Danske Bank.

#klimat / #betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER