Foto: Pixabay

Ökad acceptans för sänkta hastigheter

Att inte köra rattfull anses vara viktigast det viktigaste beteendena för trafiksäkerhet. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Spaning

Sedan 1981 mäter Trafikverket allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet.

I enkäten har de intervjuade fått välja tre alternativ, när de besvarade frågan om vilka de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är. De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast är:

  • Inte köra rattfull
  • Inte använda mobiltelefon när man kör
  • Använda bilbälte

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetsenkäten visar dock att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren, och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts. Åsikten är starkt relaterad till kön och ålder på så sätt att kvinnor och äldre i högre grad instämmer i påståendet.

– Resultaten speglar det vi vet är en utmaning, nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Samtidigt vet vi att det får stora konsekvenser att köra 5-10 km/tim för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/tim sparas 15 liv per år.

Mer om undersökningen

Trafiksäkerhetsenkäten: Med den har Trafikverket har årligen undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet sedan 1981.

Urvalsstorlek: 6 700 individer i åldrarna 16–84 år.
Svarsfrekvens: 49,9% (48,8 % via post, 47,4 % på webben och 3,8 % per telefon).

Urval: Individerna i populationen indelades efter kön, åldersgrupper och geografiska områden. Inom varje indelning drogs ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.

#Trafik / #säkerhet / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER