Illustration: Skellefteå kommun

Skellefteå bygger en 400 meter lång träbro

I takt med att Skellefteå växer behöver stadens infrastruktur byggas ut. Till hösten planeras byggstart för en 400 meter lång träbro.

Spaning

Den kallas Karlgårdsbron och ska byggas i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut och utformas för stadstrafik, med tydligt fokus på gående och cyklister samt ha en tydlig träprofil.

-Utbyggnaden av infrastrukturen fortsätter. Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Lorents Burman (S).

Kommunfullmäktige har avsatt 300 miljoner kronor för bron.

Karlgårdsbron

  • Ska anläggas med träöverbyggnad och ha trämaterial där dess egenskaper är lämpliga.
  • Vara utformad för bil- och kollektivtrafik, cykel och gående med fokus på det sistnämnda och med trygga passager och hög tillgänglighet.
  • Vara dimensionerad för bussar i linjetrafik samt räddnings- och renhållningsfordon. Däremot kommer inte tung trafik att tillåtas generellt.
  • Vara av hängverkstyp med 400 meter mellan landfästena.
  • Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till att bygga bron under hösten 2020.
  • Entreprenör Kauno Tiltai ska detaljprojektera och ta fram den slutgiltiga gestaltningen under våren för att sedan börja bygga hösten 2021.

#bro / #Kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER