Vinnande projekt ska utmärkas av branschnytta och vara väl förankrat i bygg- eller installationsbranschföretags vardag.

Foto: Svevia

Nominerade till Årets innovation

Tre projekt har nomineringats till SBUFs utmärkelse Årets innovation. Förutom äran får vinnaren 50 000 kronor.

Spaning

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har under 18 år utnämnt bästa utvecklingsprojekt inom byggbranschen. Nominerade projekt för 2020 är:

1) Livräddning på distans
Projektet tar fasta på ensamarbetarens utsatthet, glesbygdens förutsättningar, ny mobil teknik och en samverkande rådsgrupp när sekunder är liv.
Projektledare: Hans Hedberg, Onsitus AB
Sökande: Svevia AB

2) Säkrare fältprovtagnning av asfalt
Projeketet redovisar en ny metod för förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för individen, ett avancerat Mekano.
Projektledare: Martin Blohm, Skanska
Sökande: Skanska Sverige AB

3) Branschstandard Tekniks Isolering
Projektresultatet är en branschstandard för att beräkna och åstadkomma optimal isolering och ge bäst förutsättningar för värme och kyla inom VVS.

Projektledare: Johan Gustafsson, TyMa Consult AB
Sökande: SIAK AB


SBUFs utmärkelse Årets innovation

Delas ut årligen till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggningsbranschen.

Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Instiftades 2003 i samband med SBUFs 20-års jubileum.

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

  • mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • bättre ledarskap i branschföretagen

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

#Teknik / #utveckling / #utmärkelse

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER