Foto: Pixabay

Kampen mot invasiva växter fortsätter

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete.

Spaning

Det är 18 länsstyrelser som sökt och beviljats bidrag för bekämpning av landlevande invasiva växter. Mest pengar går till åtgärder mot de EU-listade växterna jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla, men pengar går också till bekämpning av växtarter som inte är förbjudna idag men som skapar stora problem, framför allt blomsterlupin och vresros.

- Behovet av bekämpning av invasiva växter i Sverige är jättestort. Syftet med de här pengarna är att få igång det praktiska bekämpningsarbetet i landet, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Exempel på projekt som fått medel är utrotning av jättebalsamin och blomsterlupin i skyddade områden i Örebro län, bekämpning av jättebalsamin vid Kinnekulle i Västra Götaland, av vresros vid Ravlunda i Skåne och av gul skunkalla vid Fylleån i Halland.

Sverige kraftsamlar mot invasiva främmande arter
Under 2021 satsar Sverige över 100 miljoner kronor i arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter på land och i vatten. Största delen av pengarna går till upp- och utbyggnad av länsstyrelsernas arbete mot invasiva främmande arter.

Utöver de pengar som fördelas nu har Naturvårdsverket tidigare fördelat bidrag på drygt 8 miljoner kronor för arbete med att inventera var arterna finns, utveckla av bekämpningsmetoder och för informationsinsatser, men även för bekämpnings- och utrotningsåtgärder. Länsstyrelsen har själva fått 38 miljoner kronor att fördela mellan länen och från Havs- och vattenmyndigheten har bidrag på totalt 14,7 miljoner fördelats för länens arbete mot invasiva främmande arter som lever i vatten. Svenska Jägareförbundet får 13 miljoner från Naturvårdsverket för att bekämpa landlevande ryggradsdjur och dessutom har Formas, Naturvårdsverket och Trafikverket i år beviljat totalt 33 miljoner till forskningsprojekt om invasiva främmande arter.

Fördelning av bidraget per län

Stockholm: 3 792 000 kronor
Uppsala: 525 000 kronor
Södermanland: 575 000 kronor
Östergötland: 4 005 000 kronor
Jönköping: 1 720 000 kronor
Kronoberg: 70 000 kronor
Blekinge: 925 100 kronor
Skåne: 2 300 000
Halland: 4 509 600
Västra Götaland: 1 850 000
Örebro: 4 561 000
Västmanland: 450 000
Dalarna: 1 429 773
Gävleborg: 300 000
Västernorrland: 390 000
Jämtland: 30 000
Västerbotten: 201 850
Norrbotten: 352 000
Summa: 27 986 323

Bakgrund

Invasiva främmande växter och djur är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och problemen ökar i Sverige, bland annat på grund av klimatförändringarna. Sedan januari 2019 är länsstyrelserna ansvariga för den praktiska bekämpningen av EU-listade invasiva främmande arter i Sverige. De svarar också för tillsynen av att EU-reglerna efterlevs. EU-listade invasiva främmande arter omfattas av en rad förbud. Har man en EU-listad växt på sin mark är man skyldig att ta bort den.

#ekologiskmångfald / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER