Foto: Pixnio

Blandade känslor när kontoren öppnar upp

I samband med att rekommendationen om att arbeta hemifrån avskaffades uppgav sju av tio att de inte kände någon signifikant stress inför återgång till arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Previa.

Spaning

Samtidigt uppgav trettio procent av de som arbetat hemma under pandemin hög stress inför att arbeta mer från arbetsplatsen. Mest stress känner kvinnor.

– Många som arbetat hemma i stor utsträckning under pandemin har trivts bra med det och haft en upplevelse av att balansen i livet förbättrats. Att återgå till arbetsplatsen kan för en del personer innebära att livspusslet blir krångligare igen, vilket kan bidra till stress. Men även rädsla för en ökad smittrisk och osäkerhet inför att verka i grupp igen kan skapa stress, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Previa, i ett pressmeddelande.

Av dem som i huvudsak arbetat hemma under pandemin uppger 85 procent att de kommer att arbeta mer från kontoret efter att rekommendationerna om arbeta hemifrån avskaffas.

Enligt Previa är det viktigt att arbetsgivare bjuder in till dialog om vad som fungerat bra med distansarbete, vad som fungerat mindre bra och hur arbetet framåt ska fungera.

– De flesta arbetsgivare kommer sannolikt fortsätta erbjuda möjlighet till visst distansarbete även framåt, säger Lena-Karin Allinger.

Undersökningen genomfördes under tidsperioden 24-28 september 2021 via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sifopanel. 1 000 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten 18-65 år.

Previas fem tips inför återgång till kontoret

  • Samla erfarenheter. Vad har fungerat som vi tar med oss? Utforma arbetsplats och organisation utifrån det.
  • För dialog. Vilka uppgifter kräver en fysisk närvaro på arbetsplatsen och vilka kan med fördel göras på distans?
  • Situationsanpassa. Olika sammanhang kan kräva olika organisation. Bestäm er för vilket upplägg eller mötesform som bäst stödjer syftet i aktuell situation.
  • Se över lokaler. Behöver vi göra förändringar i våra lokaler? Kanske kan vi dra ner på kontorslandskapet till förmån för fler grupprum som gagnar samarbete och interaktion.
  • Värna det fysiska mötet! Vi mår bra av att träffas.

#ledarskap / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER