Bild: Västerås stad

Faunapassage forslar fiskar förbi Falkenbergska

Västerås stad bygger ytterligare en faunapassage. Denna gång vid Falkenbergska kvarnen så att fiskarna ska kunna vandra ännu länge upp i Svartån.

Spaning

Samtidigt breddas och stabiliseras gång- och cykelbanan längs västra kanten av Svartån mitt emot Falkenbergska kvarnen så att tillgängligheten för cyklister och fotgängare förbättras.

2019 blev faunapassagen vid Turbinbron klar och för första gången på 130 år kunde Mälarens fiskar simma upp i ån för att leka eller hitta nya livsutrymmen. Genom att även bygga en faunapassage vid Falkenbergska kvarnen några hundra meter norrut får fiskarna möjlighet att vandra vidare upp i Svartån till lekområden vid Åkesta.

Intill faunapassagen ska ett trädäck byggas i anslutning till gångstråket. Det är en del i ett större arbete för att göra Svartån mer tillgänglig.

Gång- och cykelvägen längs västra sidan av Svartån, mitt emot Falkenbergska kvarnen kommer att användas som byggväg och stängs av under byggtiden. I stället leds gång- och cykeltrafiken om via Lustigkulla på västra sidan och Karlslund på östra sidan. Gång- och cykelvägen görs i samband med detta också lite bredare så att framkomligheten för både cyklister och fotgängare blir bättre.

Arbetet som är en viktig del i stadens hållbarhetsarbete.börjar under februari och pågår till våren 2023.

En del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters

Sedan den första faunapassagen var klar har många rödlistade och utrotningshotade arter hittat tillbaka till sina forna lekområden i Svartån. Båda faunapassagerna i Västerås ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till bättre vattenkvalitet och bättre förutsättningar för växt- och djurlivet i våra vatten. Västerås stad är en av 35 parter i projektet, som pågår i hela Norra Östersjöns vattendistrikt. En viss medfinansiering fås från EU-projektet.

#biologiskmångfald / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER