Foto: Schutterstock

Minska sjukfrånvaro med judoträning

Fallolyckor är ett av samhällets största folkhälsoproblem och kostar samhället cirka 25 miljarder kronor per år enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är även den vanligaste arbetsolyckan.

Spaning

Kostnaderna för fallskador är höga – exempelvis kostar, enligt Försäkringskassans beräkningsmodell, en privatanställd byggnadsarbetare som är frånvarande i 185 dagar på grund av fraktur på skuldra 123 000 kronor.

Forskning finansierad av Afa Försäkring visar att fallolyckor kan förebyggas. Fler än 100 arbetsplatser har genom Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet fått judoinspirerad fallträning genom ett nyligen avslutat samverkansprojekt, som syftat till att lära fler att falla rätt.

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi under fyra år genomfört ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet, där syftet varit att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

Så undviker du att falla och förebygger skador

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer
  • Träna judoinspirerad fallträning, Judo4Balance

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER