Foto: Ralf Kunze från Pixabay

Sveriges åkerier bromsar in utbytet av fordonsflottan

Enligt en ny rapport anser tre av fyra i åkerbranschen att deras verksamhet aldrig kommer kunna bli helt klimatneutral. I rapporten framkommer också en oro över en osäker politisk riktning framåt, samt att el inte ses som en universallösning - utan att en palett av drivmedel, särskilt inom lätt- och tung godstrafik behövs.

Spaning

Rapporten visar att viljan är stor att ställa om, men också att det finns en rad utmaningar och problem där branschen behöver hjälp och stöd. Detta oavsett om det rör sig om lätt och tung godstrafik eller persontransporter. En av de återkommande åsikterna är att det behöver satsas på mer än bara el.

I de olika öppna svar som finns i undersökningarna påpekar många att de saknar en tydlig, strikt och framtidsäker politisk linje. Det senaste årets politiska debatt om reduktionsplikten nämns ofta som ett typexempel. 8 av 10 åkerier inom lätt och tung godstrafik uppger att de helt eller delvis bromsat sina planer att ställa om fordonsflottan på grund av osäkerhet på vilket drivmedel som är rätt att satsa på.

- Det finns en drivkraft från våra medlemsföretag att ställa om och bidra till de uppsatta klimatmålen men samtidigt hör vi dagligen att många oroar sig för hur de ska klara av att sänka sina utsläpp i tid och att de inte vet vilket drivmedel som är säkert att satsa på. Ska vi lyckas krävs det ett brett utbud av gas, el och hållbara flytande bränslen tillsammans med långsiktiga politiska spelregler som både sänker utsläppen och värnar konkurrenskraften, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Över hälften (53 %) inom lätt och tung godstrafik uppger att de inte kommer att klara av nå utsläppsmålen 2030, och 3 av 4 tror inte att deras verksamhet någonsin kommer att kunna bli helt fossilfri.

Om rapporten

I samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Svenska Taxiförbundet har Circle K tagit fram en rapport där man sammanfattat information från en rad källor och undersökningar. Målet har varit att ta pulsen på den svenska yrkestrafikens inställning till och status för den pågående omställningen mot mer klimateffektiva drivmedel.

#fossilfri / #transport / #rapport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER