En sammanställning från Trafikverket visar att i den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är gående eller cyklister inblandade. Den näst vanligaste är upphinnandeolyckor. I 195 av de undersökta olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandad.

Foto: Fredrik Schlyter

Trafikolyckor vid vägarbeten - 80 personer skadas i sommar

I sommar väntas drygt 80 personer skadas så allvarligt i trafikolyckor i samband med gatu- och vägarbeten att de behöver akutsjukvård.
– Av de som arbetar på vägarna är de som rör sig utanför arbetsfordonen mest utsatta, säger Eva Liljegren som är utredare vid Trafikverket.

Dokument

I den officiella olycksstatistiken saknas det uppgifter om hur många som årligen skadas allvarligt eller omkommer i samband med vägarbeten.

För att försöka ta reda på hur stort problemet är har Trafikverkets utredare manuellt gått igenom alla olyckor som under de senaste åren registrerats i den officiella olycksdatabasen Strada. Resultatet av deras arbete publicerades i rapporten ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003 – 2015” som kom ut i höstas.

Genomgången är inte komplett. För flera av olyckorna saknas det uppgifter om i vilket sammanhang de inträffade. Mycket talar därför för att det verkliga antalet vägarbetsolyckor är större än vad statiken visar.

Under perioden 2003 – 2015 inträffade det enligt Trafikverkets rapport 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten.

Den vanligaste olyckstypen var olyckor med oskyddade trafikanter, till exempel gående eller cyklister, och den näst vanligaste var upphinnandeolyckor. I 195 fall av olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandade. Sex vägarbetare omkom, 39 skadades svårt och övriga lindrigt.

– De som skadades svårt hade ofta utfört vägarbete i form av vinterväghållning med exempelvis traktor och förmodligen inte använt bilbälte. När de kört in i något, och fått ett plötsligt stopp på fordonet, har de åkt in i framrutan och skadat sig, säger Eva Liljegren.

Cirka en tredjedel av de skadade vägarbetarna arbetade utanför ett fordon, till exempel med räckesuppsättning, trafikreglering eller inspektioner.

Enligt Trafikverkets studie hade minst 20 av de skadade vägarbetarna, det vill säga drygt tio procent, arbetat som så kallade flaggvakter.

– Det är en av de absolut mest utsatta yrkesgrupperna, säger Eva Liljegren.
Under perioden 2003 – 2015, inträffade de flesta olyckorna i juni, september och oktober. En viktig förklaring till varför antalet olyckor minskar under juli månad är att många vägarbeten då ligger nere, plus att trafiken i allmänhet är mindre intensiv i semestertider.

Mycket talar för att det blir allt farligare att arbeta ute på vägarna.

Faktaruta

I fjol intervjuade opinionsinstitutet Novus på uppdrag av fackförbundet Seko 1006 vägarbetare om deras arbetsmiljö.

45 procent uppgav att det under det senaste året uppstått minst en trafikrelaterad incident vid den egna arbetsplatsen. 2009 var motsvarande andel 26 procent.

91 procent svarade att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen. 2009 var motsvarande andel 82 procent.

82 procent berättade att de ibland eller ofta oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. 2009 var motsvarande andel 47 procent.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER