Sänkta hastigheter innebär ökad säkerhet och att färre blir påkörda. Man bör därför även skärpa straffen för dem som kör för fort och öka polisövervakningen eller satsa på mobila fartkameror vid vägarbeten, tycker vägarbetare Björn Porshammar.

Foto: Mikael Bergling

Folk tar inte hänsyn - jag har sett förare som tittar på film

Sänk hastigheten vid vägarbeten till 30 kilometer i timmen, öka polisövervakningen och höj straffen för dem som kör för fort. Så vill vägarbetaren Björn Porshammar öka säkerheten för dem som arbetar på väg.

– I dag är det många som kör alldeles för fort och utsätter oss för stor fara.

Porträtt

Björn Porshammar arbetar på Trafikverkets grundpaket västra Södertörn med Svevias vägstation i Tumba som hemmabas.

– Vi svarar för drift och underhåll av de statliga vägarna i området. Året runt, dygnet runt. Säkrast vore så klart att stänga vägarna medan vi arbetar på dem. Men trafiken ska kunna rulla i största möjliga utsträckning.

– Vi ansvarar bland annat för E4:an från Södertälje upp till Norra länken, det vill säga pulsådern genom Stockholm. Den är så klart svår att helt stänga av, även om det sker några gånger per år i samband med arbete på Essingeleden.

Hur är det att jobba ute på vägen?

– Det svåra och jobbiga är trafiken runtomkring oss. Folk tar inte hänsyn. Inte ens information om avstängda filer bryr sig många om, trots att det är detsamma som att köra mot rött ljus. Det är först när de inte kommer längre på grund av en TMA-bil som de byter fil.

Björn Porshammar berättar att han för några år sedan blev påkörd under arbete.

– När jag satte ut vägmarkeringar var det en bil som kom körande väldigt fort och nära mig, så nära att jag träffades av bilens backspegel. Föraren stannade inte, utan körde bara vidare.

Blev du skadad?

– Inte allvarligt. Men det gjorde ordentligt ont, jag fick blåmärken och hade under en tid svårt att gå.

– Tyvärr är det väldigt få som sänker hastigheten när de passerar ett vägarbete. Folk kör fort förbi, även när de ser att vi är ute och arbetar.

Är det skillnad mellan privatbilister och yrkestrafikanter?

– Nja. Jobbar man ute en natt går det lätt att räkna antalet lastbilar, långtradare och annan tung trafik som saktar ner vid ett vägarbete. Och då är det för det mesta en kvinnlig chaufför bakom ratten.

Taxi?

– Det är ett kapitel helt för sig själv. De flesta verkar helt strunta i regler och vår säkerhet.

– Många, både privatbilister och yrkesförare, sms:ar och pratar dessutom i telefon samtidigt som de kör förbi oss. De har alltså uppmärksamheten på annat än trafiken. Jag har även sett förare som tittat på film. Det är skrämmande.

Är du rädd när du jobbar?

– Jag har respekt för trafiken, men är inte rädd. Det går heller inte att vara rädd eller orolig varje gång man ska åka till jobbet. Det vore orimligt.

Vad kan man göra för att minska riskerna vid arbete på väg?

– Räddningstjänsten vill att det ska lagstadgas om 30 kilometer i timmen som högsta hastighet förbi en olycksplats. Det säger jag ja till. Men det borde även gälla vägarbeten. Sänkta hastigheter innebär ökad säkerhet och att färre blir påkörda. Man bör därför även skärpa straffen för dem som kör för fort och öka polisövervakningen eller satsa på mobila fartkameror vid vägarbeten.
Björn Porshammar berättar att man vid arbeten i exempelvis Södra länken i Stockholm tvingas stänga av tunneln för att kunna arbeta säkert.

– Trots tydlig information och blinkande signaler om att tunneln är stängd, händer det ändå med jämna mellanrum att bilister försöka köra ner i den. För att vi ska kunna arbeta säkert tvingas vi använda oss av både bommar och fångstnät. Det är helt absurt.

#vägar / #säkerhet / #arbetsmiljö / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER