Två av Svevias inspektionsbilar drivs enbart med vätgas.

Foto: Nina Munter

Svevias inspektionsbilar i Umeå är helt fossilfria

För första gången ingår en CO2-bonus i Trafikverkets upphandling av ett driftområde.

– Vi vill stimulera innovationer och användningen av ny teknik och, säger Anneli Lindberg som är projektledare och beställarombud på Trafikverket i Västerbotten.

Dokument

I årets upphandling av driftområde Umeå fanns det en CO2-bonus inlagt i kontraktet, det vill säga en extra ekonomisk ersättning om utsläppen av koldioxid sänks.
– Vi behöver få ner utsläppen från drift och underhåll, säger Anneli Lindberg.
Svevia, som vann upphandlingen, föreslog att två av driftområdets jourbilar ska vara vätgasbilar. Under slutet av året kommer en specialbyggd tankstation att installeras på vägstationen i Umeå och jourbilarna börja användas.

– Vi gjorde detta som ett pilotkontrakt där det ingår olika incitament, inte bara när det gäller utsläpp, utan även en del annat till exempel saltanvändning. Kan man hitta lösningar som gör att det går att effektivisera verksamheten så ska det ge en bonus.

Vad tycker du om Svevias satsning på vätgasbilar?

– Det ska bli spännande att följa hur det går. Som projektledare är det väldigt intressant att arbeta med den här typen av kontrakt. Jag tror mycket på motivation och incitament. Men det är först efter några år, när vi sett effekterna, som vi kan dra några slutsatser.

Finns det andra driftområden som upphandlas på liknande sätt?

– Nej, inte vad jag vet. Detta är jättespännande och ett nytt sätt att arbeta.

Olle Öberg, chef för Svevias driftverksamhet, berättar att Trafikverket i sina upphandlingar ställer krav på att de fordon som entreprenörerna använder ska ha en viss miljöklassning.

– Men det är inte så att man vinner ett anbud för att man använder fordon med en ännu bättre miljöklassning av än vad som krävs. Avgörande för att vinna driftupphandlingar är fortfarande priset.

– Det nya den här gången är att vi kan få en bonus om vi får ner CO2-utsläppen under en viss nivå.

Vad tycker du om det?

– Det är superbra. Jag tror dessutom CO2-avtrycket om några år kommer ingå i upphandlingarna, att det blir en viktig parameter. Det är spännande för oss i Svevia att kunna vara lite tidigt ute.

Olle Öberg säger att Svevia kontinuerligt försöker minska bolagets klimatpåverkan.
Dilemmat för oss är att de här satsningarna kostar pengar. Tar vi tar fram en lösning som är väldigt bra när det gäller klimatpåverkan, men som leder till en merkostnad för oss, så värderas det inte idag. Vi kan alltså inte ta betalt för den investeringen.
– Jag är dock övertygad om att en förändring är på gång.

Varför valde ni just vätgastekniken?

– I upphandlingen fanns det en möjlighet att göra något som är bra för miljön. Det var svårt att veta om vi skulle välja elbil eller vätgasbil. Till slut bestämde vi oss för att testa den här tekniken under några år. En fördel med vätgasbilen är att man sliper köra runt på ett stort batteri.

#miljö / #trafikverket / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER