Asfaltverket i Läggesta utanför Stockholm tillverkar fyra ton asfalt i minuten.

Foto: Markus Marcetic

4 ton asfalt i minuten

Asfaltverket i Läggesta kan tillverka asfalt utifrån 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar.

Porträtt

Mitt i Mälardalen, bara ett stenkast från väg 223 och E20 och med Södertälje, Stockholm, Eskilstuna och en rad andra städer på bekvämt avstånd ligger Svevias asfaltsverk i Läggesta, som stod klart 2015. Läget strax utanför Mariefred är strategiskt i den expansiva regionen. Korta transporter ger lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och sparar tid. Att slippa sitta fast på den hårt trafikerade Essingeleden med het asfalt i lasten är mycket värt.

– Av produktionen i Läggesta går 70 procent till våra egna projekt i södra Stockholm, varav 35 procent till Trafikverksjobb och 30 procent till externa kunder, berättar Erik Andersson, arbetschef och operativt ansvarig för Svevias asfalttillverkning i Mellansverige (Göteborg till Stockholm).

Sedan 2014 har företaget satsat hårt på asfalt och investerat i två nya fasta verk – i Arlanda och Läggesta – samt i ett nytt mobilt verk, som för tillfället står i Nordmalings kommun, i Västerbotten.

– Ett verk av Läggestas storlek, med en tillverkningskapacitet på 240 ton i timmen, kostar cirka 35 miljoner kronor. De senaste två åren har vi stått för de största investeringarna i branschen.

Erik Andersson jämför tillverkningen av asfalt med bakning, där ingredienser blandas i en viss ordning och degen sedan gräddas i en viss temperatur för ett optimalt slutresultat.

Verket i Läggesta är placerat i en exploateringstäkt (som i framtiden är tänkt att bli ett industriområde). Täkten erbjuder närproducerade råvaror i form av stenmaterial som krossas på plats.

– Ska vi göra asfalt som till exempel ska läggas på E4 eller någon annan väg med högt slitage krävs högkvalitativ sten från någon av Svevias kvalitetstäkter, annars använder vi det som finns här. Det är bra sten i de här omgivningarna.

Asfaltmassa består till runt 94 procent av krossat stenmaterial, resten av bindemedlet bitumen, som ger asfalten dess svarta färg.

Asfaltverket i Läggesta kan tillverka asfalt utifrån 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar. En villagata med sparsam trafik och en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen kräver en annan sorts asfalt än en tungt belastad motorväg. Generellt så läggs asfalt i dag i tunnare skikt än tidigare, vilket ställer stora krav på stenmaterialet.

– Den finaste delen i asfalten är också den mest avgörande för hur kvaliteten blir.

Tillverkningen på just det här asfaltverket är automatiserad och styrs från en manöverhytt, där en skärm visar receptet och en annan verkets processhantering. Hela blandningsprocessen tar inte mer än en minut och avslutas med att den varma asfaltmassan pytsas ut i en vagn, som vinschas upp på en ställning. Massan tippas över i höga silos och lastbilarna kör sedan in under dessa och får smidigt asfaltmassan levererad direkt på flaken.

– Asfalt är en färskvara och vi vet aldrig på förhand riktigt hur en dag kommer se ut. 80 procent av det kunderna beställer är sådant de kommer använda redan samma dag.

Asfaltstillverkning är i dag ingen personalkrävande verksamhet. I Läggesta drivs verket i stort av tre man: En verksmaskinist, en som kör lastmaskin och en driftsmaskinist.

Vid påsk inleds en intensiv säsong, som varar så länge vägbyggena pågår.

Normalt står ett asfaltverk stilla mellan januari och mars för reparationer och underhåll. Verket i Arlanda, som togs i drift i maj 2014, har dock varit igång även vintertid. Det har visat sig vara en bra affär tack vare att det i Stockholm finns en efterfrågan på asfalt som inte är lika årstidsberoende.

– Mellan januari och mars 2016 gjorde vi ca 20 000 ton asfalt i Arlanda, som till 85 procent gick till externa kunder. Under samma tid stod flertalet av konkurrenternas verk stilla.

På området står ett stort tält. Asfalt är till hundra procent återvinningsbart och i tältet ligger återvunna massor väl skyddade från regn. Torkning är den mest energiförbrukande delen av processen och det finns stora ekonomiska och miljömässiga incitament för att hålla bränsleförbrukningen nere. Erik Andersson säger att de jobbar hårt för att öka mängden återvunnen asfalt.

– Det är ett stort fokus på miljön i dag och det händer mycket som det gäller att hålla sig ajour med.

Genom att skumma bindemedlet bitumen går det att ha sänka temperaturen på asfaltmassan utan att tumma på egenskaperna.

– Vi sparar en hel del energi på att ha en asfalt som är 120 grader varm i stället för 170 grader. Det är också ur arbetsmiljösynpunkt väldigt positivt då asfaltläggarna inte behöver stå i någon rök från asfalten speciellt när man asfalterar i tunnlar och i parkeringsgarage.

Att tillverka asfalt är normalt en koldioxidintensiv verksamhet, men på verken i Arlanda och Läggesta använder Svevia en blandning av gasol och det förnybara biobränslet bio-DME, som är tillverkat av svartlut, en restprodukt från pappersindustrin.

– Det har gjort att vi har minskat våra utsläpp med 30 procent.

Han berättar att det funnits planer på att öka inblandningen bio-DME från 20 till 40 procent – men i april 2016 kom beskedet att tillverkningen vid LTU Green Fuels pilotanläggning i Piteå läggs ner. Energimyndigheten upphör med sitt ekonomiska stöd och det har inte gått att hitta någon part från industrin som vill gå in och ta över.

Något som Erik Andersson beklagar, eftersom biobränslet fungerat bra vid asfaltstillverkningen.

– Nu står vi i ett vägval och tittar på olika fossilfria bränslealternativ. Trafikverket och kommuner ställer allt högre krav i sina avtal på vilken typ av bränsle som används. Vi måste vara med i främsta ledet.

Asfaltverket i Läggesta

Tillverkningskapacitet: 240 ton i timmen.
Märke: Benningshoven.
Marknad: Södra Storstockholm och övriga i Mälardalen.
Produktionen startade: I augusti 2015.
Tillverkning: 2016 tillverkades ca 66 000 ton. I år väntas tillverkningen av asfalt ligga på drygt 85 000 ton.

#miljö / #energi

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER