I veckor måste arbetet med vägunderhåll avbrytas på grund av brandrisken.

Skeeze från Pixabay

Vägunderhåll - med risk för brand

Varmare och torrare somrar gör att det blir allt vanligare att dikesslåtter ställs in eller senareläggs. Mardrömmen för en vägentreprenör är att arbetet ska orsaka gnistbildning som utvecklas till en skogsbrand.

Dokument

Under de senaste somrarna har det varit mer regel än undantag att arbete med att bland annat slå gräs i vägdiken måste avbrytas på grund av att brandrisken är alldeles för stor.

Det berättar Joakim Jonsson som är platschef på Svevias driftområde Vimmerby och fortsätter;

– Kunderna vill så klart ha jobbet utfört inom överenskommen tid, och vi vill utföra det. Men ingen vill riskera storbränder.

– Förra sommaren till exempel, stod vi i Vimmerby stilla från första juni till i mitten på augusti på grund av den stora brandrisken. Det hade kanske gått att röja utmed dikeskanterna om vi vattnat innan. Men på grund av torkan var det bevattningsförbud och så är det ofta.

Det som ställer till med problem är att det vid dikesslåtter används roterande verktyg.

– I dikena ligger det mycket sten. När verktygen träffar stenarna uppstår det ofta gnistbildning. Är gräset runtomkring torr innebär det stor risk för brand.

För att ha koll på brandrisken använder Joakim Jonsson och hans kolleger sig av appen ”Brandrisk ute” som bland annat innehåller lokalt anpassade väder- och brandriskprognoser. Det är prognoser som uppdateras varje dygn. För innehållet svarar SMHI.

– Vi försöker också att ha kontakt med de kommunala räddningsledarna. Kommunerna och länsstyrelserna beslutar om eldningsförbud och liknande, men inte om vi ska utföra vissa jobb eller inte. Däremot kan de avråda oss. Och när de gör det, slår vi stopp direkt.

svevia

Joakim Jonsson, Svevia.

– Visserligen är det den som utför ett jobb som är ansvarig. Men försäkringsbolagen tar stor hänsyn till myndigheternas rekommendationer om något skulle hända. Den som bryter mot rekommendationerna riskerar att bli skadeståndansvarig.

Joakim Jonsson berättar att det i avtalen med Trafikverket och andra kunder ofta anges när olika uppdrag ska vara utförda.

– Måste jobb pausas på grund av exempelvis torka, är det risk för att de inte blir klara i tid. En del jobb som är viktiga är trafiksäkerhetsskäl, till exempel att se till att det är bra sikt i korsningar, kan utföras manuellt även när det är förhöjd brandrisk. Andra kan kanske utföras senare.

Manuellt arbete och förseningar leder ofta till merkostnader.

– Inte minst enskilda åkare eller mindre underentreprenörer kan drabbas mycket hårt av en torr sommar med många inställda jobb. I våra avtal med Trafikverket har vi vintertid något som heter särskilt väder. Jag tycker att det skulle vara en bra idé att utveckla något liknande för sommaren.

Joanna Ljunggren, kommunikatör vid Trafikverket, säger att det inte är ovanligt att arbeten senareläggs på grund av brandrisken.

– Även om besluten tas i nära dialog med oss, är det syvende och sist entreprenören som fattar beslutet. Det är så ansvarsfördelningen ser ut. Vi begär dock inget vite om ett arbete skjutits upp och inte blivit klart i tid på grund av ökad brandrisk.

Umeås parkdriftschef Mikael Holmström berättar att kommunen i fjol senarelade dikeslåtten med tre veckor efter kontakt med den lokala räddningstjänsten.

– Blir det vanligare med torra somrar kan det hända att vi i upphandlingar kommer att skriva in att en del arbeten kan komma att behöva senareläggas på grund av vädret.

svevia

Joakim Jonsson, Svevia.

Brandingenjör Anders Lundberg vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar att hittills har det i allmänhet inte varit professionella aktörer som orsakat brand i skog och mark, utan privatpersoner som till exempel grillat ute trots stor brandrisk.

– Det bästa är att vänta med att utföra vissa arbeten när det är ökad brandrisk. Men går inte det, bör man ha med sig ordentlig släckutrustning. Med rätt utrustning och tillstånd går det dessutom att ofta att hämta vatten från sjöar och liknande i närheten.

#vägar / #underhåll / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER