Asfalt med lignin.

Foto: Markus Marcetic

Lignin - klimatvänligt och användbart i asfalt

Skogens eget ”klister” lignin är på väg att delvis ersätta bitumen som bindemedel i asfalt.
– Det är bra för klimatet, säger Heikki Lotti på skogsindustrikoncernen Stora Enso.

Dokument

Lignin kan beskrivas som trädens naturliga bindemedel och är ett samlingsnamn på en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka.

Det är egenskaperna som gör att lignin kan ersätta åtminstone en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen som traditionellt finns i asfalt och som används för att för att binda ihop stenmaterialet.

Stora enso

Heikki Lotti, Stora Enso

– Träd består till mellan 20 - 30 procent av lignin och utvinns i samband med produktion av pappersmassa. Det krävs därför ingen utökad användning av träråvara – gran och tall i vårt fall – för att få fram lignin, säger Heikki Lotti.

– Traditionellt används ligninet till att ersätta fossilbaserat bränsle och därmed minska koldioxidutsläppen från massaproduktion.

Stora Ensos anläggning Sunila bruk i finska Kotka är världens största för utvinning av kraftlignin med produktionskapacitet på 50 000 ton per år. Inom bygg- och anläggningsbranschen kan lignin ersätta fossilbaserade råvaror inom en mängd områden, till exempel lim i plywood, OSB-skivor, fanerlaminatträ och isoleringsmaterial.

Hur gick det till när lignin kopplades ihop med asfalt?

– Det finns många kemiska likheter mellan bitumen, som framställs av råolja, och lignin. Vi tänkte att det därför borde gå att helt eller delvis kunna byta ut jungfrulig bitumen mot lignin, vilket skulle ha en positiv klimatpåverkan. 2015 började vi att testa och arbeta med detta, säger Heikki Lotti.

Kommer lignin i framtiden helt och hållet ersätta bitumen som bindemedel i asfalt?

– Vi kan dag ersätta 50 procent av jungfruligt bitumen med lignin. För att inte riskera några bakslag är det viktigt att ha tålamod, inte gå för snabbt fram och genomföra ordentliga tester under verkliga förhållanden innan man eventuellt ökar andelen ytterligare.

Hur utvinns lignin ur pappersmassa?

- En biprodukt vid kokning av träspån för tillverkning av pappersmassa är svartlut ur vilket man kan filtrera ut bland annat lignin.

– Hittills har vi levererat lignin i form av ett brunt pulver. Det ska vi inte göra längre. För att underlätta hanteringen kommer vi att pressa pulvret till små granuler.

Fakta lignin och asfalt:

  • Naturens eget bindemedel som kan ersätta fossilbaserade material.
  • Finns i cellväggarna i nästan alla landlevande växter.
  • Träd består till 20–30 procent av lignin.
  • Binder samman cellulosa och hemicellulosa och ger virket dess styvhet och motstånd mot röta.
  • Har många olika tillämpningar inom en mängd olika industrier, till exempel fordon, byggnation, beläggningar, plast och läkemedel.
  • Årligen tillverkas det – och läggs ut – mellan fem och sju miljoner ton asfalt i Sverige.
  • Asfalt består till största del av krossad sten i olika storlekar och ett bindemedel, vanligtvis bitumen. Det är bitumen som ger asfalten dess svarta färg.

#lignin / #bitumen / #asfalt

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER