Foto: Henke Olofsson

Elvägar i vinterklimat - tekniken testas i Kramfors

Strax norr om Kramfors testas hur olika elvägstekniker klarar norrländskt vinterklimat och vinterväghållning.

– Det är första gången som detta görs på allmän väg. Det är superspännande, säger Trafikverkets projektledare Sofia Magnusson.

Dokument

På väg 333, alldeles utanför Dannero Travbana, har det i höst installerats 40 meter elvägsskenor från det skånska utvecklingsprojektet Evolution Road. Under två år ska man undersöka hur skenorna fungerar i betydligt bistrare vinterklimat än det som är vanligt i Lund där de normalt ligger.

trafikverket

Sofia Magnusson, Trafikverket.

– På samma väg har Smartroad Gotland installerat sin teknik på en 20 meter lång stäcka, berättar Trafikverkets Sofia Magnusson.

I det skånska konceptet använder man sig av en konduktiv lösning där laddskenor limmas på vägen. Elen överförs via avtagare som fälls ut under fordonet. Laddningen kan ske under färd eller stillastående.

Det gotländska konceptet använder sig av induktiv teknik. Laddningen sker då trådlöst mellan kopparspolar under vägbanan och mottagare som sitter under fordonet.

– Under två år kommer vi att testa hur till exempel tjäle, sättningar i vägkroppen och vinterväghållning med plogning och saltning påverkar tekniken och utrustningen, säger Trafikverkets projektledare Sofia Magnusson.

Kommer det att vara el inkopplat testavsnitten?

– Nej. Däremot kommer företagen bakom de olika projekten med jämna mellanrum provköra signaler för att se att allt fungerar som det ska.

Svevia ansvarar för det driftområde som teststräckorna ligger i.

svevia

Mikael Olsson, Svevia.

– Vi gjorde TA-arbetena i samband med att tekniken installerades och sköter vägunderhållet i området, berättar platschef Mikael Olsson.

Arbetar ni på samma sätt på testavsnitten som på andra vägsträckor?

– Ja. Tanken är att vi ska arbeta som vanligt med plogning, saltning och annat som tillhör vinterväghållningen. Skulle det inträffa något, till exempel att en del spricker upp eller liknande, får vi så klart ordna det.

Det pågår mycket arbete kring elektrifiering vägnätet. På E20 mellan Hallsberg och Örebro är Sveriges första permanenta på väg att byggas. 21 kilometer i båda riktningarna ska elektrifieras. Just nu pågår upphandlingsarbete.

– Det blir den längsta vägsträckan i världen som är permanent elektrifierad. Det som hittills har genomförts har framför allt varit tester, säger Jan Pettersson som är Trafikverkets programchef för elektrifiering.

Förhoppningen är att sträckan ska vara klar att användas i början på 2026. Huvudfokus ligger på den tunga trafiken.

E20 mellan Hallsberg och Örebro är dock bara ett första steg. Den förra regeringen gav Trafikverket i uppdrag att planera för elektrifiering av betydligt längre vägsträckor.

– Planeringen av den första etappen ska presenteras för regeringen i slutet av 2024.
Det är Trafikverket som äger och förvaltar de statliga vägarna, även den utrustning som hör samman med elektrifieringen.

– Men det är Transportstyrelsen som ska ta ut avgifter för den el som brukarna använder sig av. Transportstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utreda hur man ska kunna mäta och ta betalt för elen.

Jan Pettersson säger att det är viktigt att länder samverkar kring elektrifiering av vägnätet.

– Transporterna är inte bara nationella utan även internationella. Vi har mycket dialog med våra europeiska kolleger. Det är många länder som arbetar intensivt med detta, till exempel Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna.

Hur viktigt är det med gemensamma standards?

– Det pågår standardiseringsarbeten för samtliga befintliga tekniker. Det är ett arbete som löper på bra. Jag tror att vi kommer att ha gemensamma standards framme 2024 eller 2025

Fakta: Olika tekniker

  • Konduktiv överföring av ström. Kräver någon form av kontaktdon, till exempel strömavtagare som på järnväg från hängande ledningar eller en släpkontakt mot strömförande skenor i vägbanan.
  • Induktiv överföring av ström. Via elektromagnetiska fält överförs ström i en mottagare som är monterad på fordonet.

Fakta: Elvägar

Fyra olika elvägsprojekt inriktade på främst tunga fordon som Trafikverket gett ekonomiskt stöd till:

  • Evolution road i Lund. Konduktiv teknik. Laddskenor limmas på vägen. Elen överförs via avtagare som fälls ut under fordonet.
  • Siemens & Scania (Sandviken). Konduktiv teknik. Kontaktledningssystem, liknande det som finns för tågtrafiken. Strömavtagare sitter ovanför lastbilen.
  • Arlanda. Konduktiv teknik. Elskenor fräses ner i vägen. Elen matas av med rörlig arm som sitter under fordonet.
  • Smartroad Gotland. Induktiv teknik. Laddningen sker trådlöst mellan kopparspolar som grävts ner i vägbanan och mottagare som sitter under fordonet.

#elvägar / #vägunderhåll / #teknikutveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER