Foto: Pixabay

Örnar dör i trafiken när de lockas till viltolyckor

I takt med att viltolyckorna ökar så blir även fler örnar offer i trafiken då de söker sig till kadaver längs väg och järnväg.

Spaning

Kungsörnar trafikdödas i en allt större omfattning. Problemet är som störst utmed järnvägarna. Det skriver Trafikverket på sin hemsida.

Det är när de lockas till andra trafikdödade djurs kadaver som örnarna dödas i trafiken. Och viltolyckorna ökar utmed vägar och järnvägar, en trend som måste brytas.

Örnarna kan räddas om viltolyckorna generellt blir färre och om de trafikdödade djuren tas bort från trafikområdet snabbt. För att minska viltolyckorna behövs en kombination av insatser som viltstängsel och djurpassager, eftersök och rutiner för att ta bort trafikdödade djur. För att vända olycksutvecklingen långsiktigt behövs en fortsatt kunskapsutveckling och samverkan om insatser för att åtgärderna ska sättas in på de mest utsatta platserna och få effekt.

Anders Sjölund, ekolog och nationell samordnare på Trafikverket säger i en intervju som I Perspektiv tidigare gjort, att den främsta förklaringen till det växande antalet viltolyckor är att både vägtrafiken och antalet vilt i markerna har ökat. Men att säkerheten inte har förbättrats i samma utsträckning.

Enligt Anders Sjölund skulle viltolyckorna kunna halveras om ytterligare sju eller åtta procent av Sveriges vägnät utrustades med fler viltstängsel och fler säkra viltpassager.

– En sådan satsning skulle kosta sex-åtta miljarder kronor och leda till att antalet viltolyckor minskar med 50 procent, kanske mer. Det är olyckor som kostar samhället cirka fem miljarder kronor per år. Detta är alltså en investering som ger bra avkastning.

Det är vägar där det inträffar flest viltolyckor, som har 80 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet och en trafikmängd på 4 000 ÅDT (årsdygnstrafik) eller mer.

Fakta

Örnar: Ett samlingsnamn för en grupp större rovfåglar, inom familjen hökartade rovfåglar 

Släktskap: Örnar har inte nödvändigtvis ett närmare släktskap med varandra än andra rovfåglar. Storlek, beteende och livmiljöer kan därför varier kraftigt.

Gemensamt: Det som gjort att man sammanfört dessa rovfåglar är främst deras storlek. Övriga karäktaristiska drag är långa och breda vingar med spretande vingpennor, en mycket kraftig näbb, befjädrade ben och mycket kraftiga klor. Honan är större och starkare än hanen

Källa: Wikipedia

#säkerhet / #trafik / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER