Via en vanlig telefon och en app får de som har rätt att vistas inne på arbetsområdet behörighet så att det går att upptäcka när det kommer in obehöriga.

Foto: Göran Segeholm

Polisen vill bevaka E4-bygget i Ljungby med gps

Det är alldeles för enkelt att stjäla från en byggarbetsplats. Som en brottförebyggande åtgärd vill polisen i Kronoberg prova att övervaka ett vägbygge virtuellt.

Spaning

I Ljungby ska E4 byggas om, ett miljardprojekt som kommer att pågå i flera år.

– Jag vet av erfarenhet att bygget kommer att bli utsatt för stölder och ofta är det internationella stöldligor som ligger bakom. Som en brottförebyggande åtgärd vill jag prova att använda modern teknik för att övervaka vägbygget, säger Anders Karlsson, polischef i Kronoberg.

Just nu håller han på att skissa på en EU-ansökan. Det finns nämligen möjlighet att få ekonomiska medel från EU, för just brottförebyggande projekt som inriktar sig på internationell brottslighet.

– Jag tänker mig ett projekt där vi från polisen ger all ordinarie personal på arbetsplatsen en säkerhetsutbildning, vi ska ha säkra uppställningsplatser för maskiner och material samtidigt som jag vill skapa ett virtuellt inhägnat område med hjälp av modern GPS-teknik.

Idén är att via vanlig telefon och en app ge behörighet till de som har rätt att vistas inne på arbetsområdet. På så sätt går det att upptäcka när det kommer in obehöriga.

" Det är en riskfri verksamhet att stjäla från byggen "

Varje år stjäls det maskiner och traktorer för över 100 miljoner kronor i Sverige. Då är kostnaderna för diesel, byggmaterial, mindre maskiner och förlorad arbetstid inte inräknat. Stölderna utförs av organiserade stöldligor, det mesta försvinner utomlands.

– Det är en riskfri verksamhet att stjäla från byggen. Stölderna är lätta att utföra och tjuvarna åker aldrig fast, säger Hilda Gustafsson, platschef på Svevias anläggningsverksamhet.

Just nu driver hon ett projekt i Västra Roslags-Näsby på uppdrag av Täby kommun. Kommunen växer och ska bygga 1400 nya bostäder. Svevia finns på plats för att förbereda området genom att anlägga områdets infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme samt vägar.

– Vi har haft flera inbrott på den här arbetsplatsen med bara några veckors mellanrum. På tio månader har vi hittills förlorat minst 220 000 kronor och då är det bara värdet på det som blivit stulet. Det dyraste är den förlorade produktionstiden. Varje timme tickar det iväg stora pengar. Ett bygge som det här kan ha en organisation som kostar 50 000 kronor om dagen. Hinner vi fixa fram ersättning för den förlorade utrustningen till lunch har vi ändå förlorat 25 000 kronor och ligger dessutom efter i planeringen. Det är oerhört frustrerande.

" Det dyraste är den förlorade produktionstiden. Varje timme tickar det iväg stora pengar "

På just det här bygget har de drabbats av dieselstölder och inbrott i byggcontainrar där det förvaras handverktyg och mindre maskiner som till exempel tigersågar och paddor.

– Självrisken på försäkringen ligger på 136 500 kronor och så mycket kommer vi inte upp till för ett tillfälle. Men om de stjäl för 30 000 kronor varje gång blir det snabbt mycket utrustning som vi inte får någon ersättning för eftersom det är olika stöldtillfällen.

De maskiner som Arento, Svevias dotterbolag, hyr ut är märkta med så kallad DNA-märkning. En form av osynlig vätska som inte går att slipa bort och som gör utrustningen spårbar. Men att den utrustningen väljs bort av stöldligorna är inget Hilda Gustafsson känner igen.

– De stjäl allt som går att ta med sig. Och de kommer tillbaka. Vi kan se att det är samma tjuvar eftersom de andra gången bara väljer att gå in de containrar där det förra gången fanns saker av intresse.

Svevia

Charlotte Herner

Charlotte Herner, försäkringsspecialist på Svevia bekräftar det Hilda Gustafsson berättar. Även DNA-märkt utrustning stjäls. Och eftersom det är en åtgärd som sker i avskräckande syfte så går det inte att mäta i vilken utsträckning det hjälper.

– Vi vet ju inte när något inte blir stulet så att säga, förklarar hon.

– Förutom den ekonomiska förlusten vid upprepade stölder på en arbetsplats så tär företeelsen väldigt mycket på de som jobbar på bygget. Det är ett tidsödande och energikrävande arbete att inventera vad som försvunnit, polisanmäla, kontakta uthyrningsföretagen, säger Charlotte Herner.

Hon säger också att hon ser tydliga trender i tjuvarnas geografiska rörelsemönster. Under en period sker mest stölder i Stockholm, för att sedan flytta ut till andra orter runt om i landet.

– Det är inte bara våra byggarbetsplatser som är utsatta, även vår beläggningsverksamhet är hårt drabbad. Sist var det en halv asfaltläggningsmaskin som blev stulen i form av att tjuvarna suttit och skruvat ut det mesta av elektroniken. Att snabbt ersätta en maskin av den storleken som dessutom befinner sig på jobb någonstans ute på Sveriges landsbygd, tar tid.

Idén med virtuell bevakning är inte obekant för Charlotte Herner som har spaning på flera metoder.

– Hoppas polisen i Kronoberg får sina EU-medel. Det kommer i så fall att bli ett mycket intressant projekt att följa, säger hon.

#teknik / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER