Göteborg stad vill försöka minska olycksriskerna i den närkontakt mellan oskyddade trafikanter och byggtrafik som uppstår vid arbetsplatser i stadsmiljöer.

Foto: Patrick Trägårdh

Bidrag för trafiksäkerhet vid byggarbetsplatser

Byggtrafik i stadsmiljö är förknippat med många trafiksäkerhetsrisker. Göteborg stad får 700 000 kronor från Skyltfonden för att utreda hur in- och ut-farter från byggarbetsplatser kan ske på ett säkert sätt.

Spaning

Riskerna med kombinationen tung byggtrafik och oskyddade trafikanter är ett ökande problem när många städer förtätas och allt fler byggarbetsplatser etableras i storstädernas trånga trafikmiljöer.

Trafikkontoret i Göteborgs stad har uppmärksammat den här frågan efter flera dödsolyckor med koppling till tung trafik vid byggarbetsplatser. Göteborgs stad har sökt och fått pengar från Skyltfonden för att utreda hur in- och utfarter från byggarbetsplatser kan utformas på ett säkrare sätt.

– Vi behöver se över våra regelverk för arbete på gata. I dag finns det bristfällig styrning från lag- och författningstexter på området, inte minst när det gäller byggtrafik och hanteringen av de konfliktpunkter som byggtrafiken orsakar. Det säger Jonas Malmryd som är specialist på reglering av arbete i gatumiljö på trafikkontoret i Göteborg.

– Vi bygger allt mer i förtätade stadsmiljöer med begränsat utrymme. Det uppstår konfliktpunkter mellan tunga byggfordon och oskyddade trafikanter, när dumprar och andra arbetsfordon ska korsa gång- och cykelvägar, ofta med skymd sikt och skarpa svängar.

Göteborgs stad har sökt bidrag till ett projekt som nu får 700 000 kronor från Skyltfonden.

– Det är glädjande att vi får de här pengarna. Vi hoppas kunna få fram bättre riktlinjer för både väghållare och entreprenörer. Vi vill ha mer effektiv utformning av in- och utfarter från byggarbetsplatser, så att vi kan skapa ökad medvetenhet och uppmärksamhet både hos oskyddade trafikanter och hos förare av byggfordon. Vi hoppas verkligen kunna bidra till ökad trafiksäkerhet i stadsmiljön med det här projektet, säger Jonas Malmryd.

Projektet har satt upp några olika portaler på Lindholmsallén för att testa hur olika lyktor och rörelsedetektorer kan fungera. En upphandling ska göras av det fortsatta utredningsarbetet. Planen är att utredningen ska bli klar under 2019.

Det här är ett av tolv projekt som nu fått pengar från Skyltfonden. Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Pengarna kommer från de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar till Transportstyrelsen. En sådan skylt kostar 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden, som delar ut pengar två gånger per år.

Fakta

Skyltfonden: Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet.

Bidragspengar: Skyltfonden delar ut bidrag som kommer från de de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar till Transportstyrelsen. En sådan skylt kostar 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden.

#säkerhet / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER