Under 2018 uppgick stölderna av diesel, entreprenadfordon, redskap och utrustning på flera miljarder enligt en masteruppsats från Lunds tekniska högskola.

Foto: Svante Örnberg

Stölder för miljarder bara på ett år

Under 2018 stals diesel, entreprenadmaskiner och redskap för uppskattningsvis nära fem miljarder kronor från svenska maskinentreprenörer, åkare och lantbrukare. Det visar en ny mastersuppsats från Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Spaning

– Dieselstölder ur fordonstankar är det absolut vanligaste brottet, och andelsmässigt drabbar de i första hand olika typer av entreprenadfordon. Två av tre maskinentreprenörer i Skåne drabbades av diesel-, inbrottsstöld eller fordonsstöld under 2018. Enbart i Skåne stals diesel för 176 miljoner kronor säger Stina Bengtsson som tillsammans med Charlein Simonsson skrivit uppsatsen med stöd från branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

De uppskattar att det, sett till hela Sverige, stals diesel för över 1,15 miljarder 2018, oräknat stölder av fordon eller verktyg. Om man tar in även dessa blir siffran betydligt högre, 730 miljoner för Skåne och över 4,7 miljarder för hela landet. Underlaget bygger på statestik från polisen, fallstudier och en enkätundersökning riktad till medlemsföretagen i branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Sveriges Åkerier och Lantbrukarnas Riksförbund.

–Ett grundproblem är att de som drabbas ofta undviker att anmäla dieselstölderna, eftersom värdet på det som stjäls ofta är mindre än självrisken. Det innebär att polisen inte får in det i sin statistik och eftersom man då inte ser mörkertalet, så prioriteras inte heller bekämpningen av den här typen av brottslighet, säger Charlein Simonsson.

Hon säger också att de drabbade branscherna därför måste verka för att höja anmälningsgraden hos medlemmarna. Idag ligger den på cirka 60 procent. Ett sätt att göra detta kan vara att skapa en gemensamcentraliserad plattform för polisanmälan. Något som enligt henne sannolikt skulle sänka tröskeln för anmälan och samtidigt ge tillgång till mikrodata som kan användas till att bättre belysa den organiserade brottsligheten, påvisa rörelsemönster och förutse stölder.

Att stölderna av diesel, entreprenadfordon och redskap är ett stort problem i branschen är ett välkänt faktum liksom att det nästan alltid är internationella stöldligor som ligger bakom.

Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, säger i en kommentar att det är obegripligt att det ska vara så svårt att stoppa ligorna och det stöldgods som de dagligen skeppar ut ur landet.

– Från Maskinentreprenörernas sida ser vi ett tydligt och brådskande behov av ökade resurser hos både polis och tull - och betydligt större befogenheter för tullen att ingripa när de ser något misstänkt.

#säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER