Illustration: Elisa Riva/Pixabay

9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?

Tävlingsinriktad. Kompetent. Omtänksam. Är det viktiga egenskaper för en chef? Den frågan ställs i en rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Spaning

Rapporten som heter "9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?" är en första del i ett större forskningsprojekt med målet att få svar på frågan varför fler män än kvinnor är chefer.

– Att traditionellt sett manliga egenskaper premierats vid chefstillsättningar har länge setts som en förklaring till varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner. Resultaten i denna rapport tyder på att en förändring är på gång, att traditionellt sett kvinnliga egenskaper värderas högre som chefsegenskaper, säger fil. dr. Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och författare till rapporten.

De två egenskaper som respondenterna i denna undersökning främst värderar som viktiga för chefer är kompetent och samarbetsinriktad. Respondenterna anser att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta och samarbetsinriktade, än att chefer som är män är det.

Ledarna vill att rätt chefer rekryteras och på rätt grunder. För att chefsförsörjningen ska kunna säkras på svenska arbetsplatser får inte kvalificerade personer förbises, särskilt nu när Sverige har många pensionsavgångar framför sig.

– Vi vill uppmuntra till en rekrytering där chefskandidaternas individuella lämplighet för jobbet sakligt prövas. Vi vill att resultaten från rapporten ska komma till användning för chefer och chefsrekryterare, så att de inte styrs av omedvetna faktorer när de bedömer en chefskandidats individuella lämplighet, säger Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning på Ledarna.

Att en så stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar för att det fortfarandeställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli, och stanna kvar som, chefer.

#mångfald / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER