Foto: Rickard Kilström

Initiativ för en mer inkluderande vägbransch

I samarbete med Stockholms stad har Svevia tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som förbereder nyanlända och arbetslösa för vägbranschen. Programmet innehåller utbildning och därefter praktik på Svevias arbetsplatser.

Spaning

- Vägbranschen har stora rekryteringsutmaningar vilket gör att vi behöver tänka nytt och bredda vår rekryteringsbas för att bättre ta vara på de kunskaper, erfarenheter och människor som finns i hela vårt samhälle. Vi har också en ambition om att Svevias medarbetare ska spegla det samhälle som vi verkar i, säger Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

I ett jobbpartnerskap med Arbetsgivarsamverkan i Stockholms stad, har Svevia tagit fram utbildningen Trygga Vägar. Initiativet riktar sig främst till nyanlända och arbetslösa som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Intresset visade sig vara stort då det anslöt så många som omkring 100 personer när en rekryteringsträff hölls på Kista unga Jobbtorg i januari. Vid tillfället genomfördes ett 60-tal speed-intervjuer från vilka 15 deltagare rekryterades till programmet.

Programmet med de antagna deltagarna började i februari. Stora delar av programmet består av certifieringsutbildningar som krävs för en anställning i vägbranschen. Efter utbildningsdelen kommer deltagarna att erbjudas fyra veckors arbetsplatspraktik inom Svevias driftverksamhet i och omkring Stockholm.

Michael Dubois

Olle Öberg, Svevia

- Jag är glad och stolt över att vi startat upp det här initiativet och har stora förhoppningar om att vi ska kunna erbjuda flera av deltagarna en anställning i Svevia, säger Olle Öberg.

Efter utbildning och avslutad praktik sker en rekryteringsprocess till tjänster som väg- eller parkarbetare.

Enligt Olle Öberg är det inte säkert att Svevia kommer att kunna anställa alla efter avslutat program. Men att viktiga certifieringar erfarenhet av branschen samt värdefulla kontakter ändå förhoppningsvis har tagit deltagarna närmare arbetsmarknaden.

Trygga vägar

Vad: Utbildning för nyanlända och personer utanför arbetsmarknaden

Antal: 15 deltagare

När: Från och med februari

Samarbete: Svevia och Stockholm stad

 

Jobbpartnerskap

Arbetsgivarsamverkan på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad samverkar med Stockholms näringsliv och arbetsgivare. Det innebär att företag och organisationer kan teckna jobbpartneravtal med staden och bidra med bland annat kompetensväxling, erbjudande av praktikplatser och att vara medverka på rekryteringsevent. Stockholms stad deltar i arbetet med att utforma utbildningar utifrån kompetensbehov. Jobbpartnerskap är en del av Integrationspakten.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER