Vägen har stora skador efter en kraftig vårflod.

Foto: Patrick Trägårdh

Nederbörd främsta orsaken till sättningar i vägar

Problem med sättningar, ras och skred i väg- och järnvägsbankar samt undergrunder, kan komma att bli värre i takt med klimatförändringen.

Spaning

Det visar en studie vid Statens geotekniska institut (SGI) som nyligen publicerats.

Studien har omfattat en översiktlig analys av rapporterade skadehändelser inom Trafikverket Region Norr under åren 1998 till 2015, en fördjupad analys av de vanligast förekommande problemtyperna samt en litteraturstudie.

Analysen visar generellt att nederbörd är den yttersta orsaken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen involverar geokonstruktionerna bankar och undergrund.

Även problem med trumkonstruktioner och avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat till vatten i underbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen, vilken är allvarligare eftersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud.

#klimat / #vägar / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER