Bildkollage: I Perspektiv

Beslut för att uppmuntra cykeltrafik

Under oktober har Regeringen meddelat att kommuner får möjligheten att inrätta så kallade cykelgator. De har också gett Trafikverket i uppdrag att fördela fyra miljoner kronor till ideella organisationer som uppmuntrar cykling.

Spaning

Regeringen gör nu flera insatser för att främja ökad och säker cykling. I budgeten för 2021 har man exempelvis föreslagit en miljonsatsning för att fler ska cykla. Nyligen gav regeringen kommuner möjligheten att från den 1 december 2020 inrätta så kallade cykelgator med särskilda regler som ska underlätta för cykeltrafik.

På cykelgator är högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen och fordon får inte parkeras på gatorna. Förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Den som bryter mot hastighetsbestämmelsen eller bestämmelsen om väjningsplikt ska dömas till böter.

Med cykelgator kan kommuner främja cykeltrafik på gator med blandtrafik, utan att utesluta motorfordonstrafik. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där exempelvis en ny cykelbana inte fysiskt får plats, men kan också vara aktuellt för viktiga cykelstråk i glesbygd.

- Det måste bli smidigare att ta cykeln och jag vill att det ska bli ett transportalternativ för ännu fler. Genom att förbättra och underlätta för cyklande bidrar vi både till en bättre folkhälsa och till ett klimatsmart sätt att resa. Nu ger vi ett nytt verktyg för att kommunerna ska kunna prioritera cykeltrafik, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Två nya vägmärken ska också införas. En för cykelgata och en för cykelgata upphör.

I ett pressmeddelande från Regeringen skriver de att de ser civilsamhället som en viktig samhällsaktör. Ideella föreningar och organisationer gör ett viktigt arbete över hela landet och har goda möjligheter att främja hållbara beteenden, inte minst genom lokal kännedom och förankring. Då satsningen genomförs i samverkan med civilsamhället tas viktig kunskap och engagemang tillvara. Insatser för att stärka civilsamhällets arbete är en viktig del i arbetet med att främja en ökad och säker cykling.

Uppdraget till Trafikverket innebär att myndigheten får fördela medel till ideella organisationer upp till 4 miljoner kronor. Satsningen ska användas för informations- och utbildningsinsatser samt andra aktiviteter som främjar ökad och säker cykling.

#cykel / #vägar / #Trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER