Foto: Henke Olofsson

Framsteg för betongindustrins klimatomställning

En ny rapport visar att det redan idag är det möjligt att minska klimatutsläppen från betongen med upp till 30 procent. Men för att producera helt klimatneutral betong finns det fortfarande hinder som behöver övervinnas.

Spaning

Inom en snar framtid kommer betongindustrin kunna leverera betong med 20-30 procents lägre klimatavtryck. Det visar en ny rapport som Naturvårdsverket låtit WSP ta fram.

Det är nu möjligt att ersätta bindemedlen i betongen med restprodukter som slagg och flygaska med 20-30 procent. Det gör att mindre cement behöver användas i betongen. De alternativa bindemedlen tillsammans med övergång till andra bränslen i cementugnarna och optimerade betongrecept bedöms kunna bidra till att betongutsläppen minskar med cirka 40 procent. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

- Det är spännande att se att det händer mycket. Vi pratar ofta om att vi inom industrin ser möjligheter på lång sikt, men förhoppningsvis kan vi få effekter från klimatförbättrad betong även på kort sikt, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten.

Betong består till största delen av cement, vatten och grus. Utsläppen från cementtillverkning står för ca 4% av Sveriges totala utsläpp. I tillverkningsprocessen bildas koldioxid, vilket gör omställningen komplex. Smartare användning av cementen kan minska utsläppen och skapa en klimatförbättrad produkt. Men för att tillverka helt klimatneutral cement behöver tillverkningsprocessen ändras.

Omställningen av cementindustrin är en förutsättning för att nå Sveriges långsiktiga klimatmål om netto-noll utsläpp till 2045. Samtidigt som klimatförbättrad betong inom en snar framtid kommer täcka hela marknaden dröjer det fortfarande innan helt klimatneutral betong blir tillgänglig. I dagsläget är det mest troliga alternativet för klimatneutral betong att installera så kallad CCS (Carbon Capture and Storage) vid cementproduktionen, där koldioxiden fångas in och lagras.

WSP konstaterar i rapporten att endast kravställning i projekt inte är tillräckligt för att skapa en omställning till klimatneutral betong. För att klimatneutral betong ska kunna erbjudas på marknaden behöver tekniken för CCS utvecklas och introduceras inom flera industrier. Ett hinder för tekniken är höga investeringskostnader med hög risk, vilket gör efterfrågan på produkten är osäker. WSP nämner gröna obligationer och omställningsobligationer som möjliga alternativ för att överbrygga hinder kopplat till investeringar.

#betong / #klimat

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER