Foto: Johan Eklund

Mer pengar för att förebygga naturolyckor

Under 2022 ökar statsbidraget från 25 miljoner kronor till 521 miljoner kronor för förebyggande åtgärder mot översvämningar, ras och skred. 

Spaning

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2021 tilldeladest totalt sex kommuner bidrag.

- Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla som har ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag.

Under 2021 fördelade MSB knappt 25 miljoner kronor till kommuner och drygt 4,5 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen.

 

Vilka är bidraget till för?

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan ges dels för redan genomförda åtgärder och för planerade åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas för att hindra ras och skred eller områden som behöver skyddas mot översvämning.

Källa: MSB

#klimat / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER