Foto: Patrick Trägårdh

Färre olyckor med säker uppställning av anläggningsmaskiner

Olämpligt utformade uppställningsplatser för tunga anläggningsmaskiner såsom pålkranar är en säkerhetsrisk. För att öka säkerheten har Statens geotekniska institut varit med och tagit fram skriften Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner.

Spaning

Varje år sker olyckor inom byggverksamhet och byggbranschen ligger högt i skadestatistiken i jämförelse med andra näringsgrenar.

Om tunga maskiner ställs på bristfälligt underlag kan det orsaka ras och leda till svåra olyckor och i värsta fall dödsfall. Statens geotekniska institut har varit med och tagit fram en ny skrift som riktar sig till alla aktörer som utformar, utför eller använder uppställningsplatser för tunga maskiner och ger rekommendationer för hur arbetet med kravställande, projektering och kontroll bör gå till.

I ett pressmeddelande säger Wilhelm Rankka, geotekniker på SGI och huvudförfattare till skriften att tidspress är vanligt förekommande inom byggbranschen.

Han menar att tidspress och stress kan leda till att risken för olyckor ökar. En annan faktor som kan öka olycksrisken är också om ytliga fastare jordlager används utan att vara ordentligt undersökta.

- Vi vill minimera risken för olyckor med tunga maskiner och skapa en säker arbetsmiljö. I skriften beskrivs hur man kan arbeta med alltifrån upphandling till dimensionering av arbetsplattformen som maskinerna står på, säger Wilhelm Rankka.

Under perioden 2012 till 2021 har det i genomsnitt förekommit närmare nio dödsolyckor per år inom näringsgrenen byggverksamhet enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Byggverksamhet ligger högt i skadestatistiken i jämförelse med andra näringsgrenar.

Olyckor där tunga maskiner välter leder ofta till omfattande materiella skador. En vältning kan bli en svår chock för maskinföraren och annan berörd personal. Det kan också leda till påverkan på miljön om till exempel hydraulolja läcker ut i naturen.

#arbetsmiljö / #olyckor / #anläggningsmaskiner

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER