Foto: Maria Greger

Videplantor kan rena industritomter från föroreningar

Många industritomter är förorenade med miljögifter och måste behandlas innan marken kan användas. En ny studie visar att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent under en tioårsperiod.

Spaning

Studien är genomförd av forskare vid Stockholms universitet och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

– Det är första gången en studie har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid, säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremediering, i vilket man använder växter för att rena mark, vatten och luft från föroreningar.

Tidigare har det ansetts ta för lång tid, över hundra år, att rena jorden med hjälp av växter. Men nu gör både odlingsteknik och växtval detta möjligt. Videväxten som används är av en specifik klon, som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden.

– Vi observerade en signifikant minskning av de flesta föroreningar i jorden redan efter ett år. I denna undersökning har vi efter tio års rening fått ner vissa ämnen under Naturvårdsverkets gränsvärden.

På en tomt i Sunnersta, Uppsala hade det legat en mekanisk verkstad under 1900-talet och tomtägaren ville pröva en billigare metod att rena marken på. I juli 2033 planterades videväxter i form av sticklingar av Salix Viminalis. Jordprover samlades in årligen från 2005 till 2015 och analyserades för tungmetaller, arsenik, PCB och PAH.

– Där stod växterna och renade marken med minimal skötsel. Metoden fungerar väl och skulle kunna användas på andra förorenade tomter istället för den vanliga och dyrare metoden att gräva bort jorden och lägga den på tipp, vilket egentligen är att bara flytta problemet. På så sätt skulle många flera förorenade områden kunna renas, även riktigt stora ytor, som det blir på tok för dyrt att gräva bort jorden på, säger Maria Greger.

Efter tio års behandling hade följande föroreningar minskat:

  • 21 procent krom
  • 30 procent arsenik
  • 54 procent kadmium
  • 61 procent zink
  • 62 procent koppar
  • 63 procent bly
  • 87 procent nickel
  • 53 procent PCB
  • 73 procent PAH

#marksanering / #förorening / #industritomt

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER