Bild: Skärmdump från YouTube

Kampanj om risken för människoexploatering

Den svenska Jämställdhetsmyndigheten och samarbetsorganisationen Östersjöstaternas råd har lanserat en gemensam informationskampanj mot människoexploatering som heter #BeforeYouGo.

Spaning

Syftet med kampanjen är att informera människor i Ukraina, Bulgarien, Polen och Rumänien om risker och rättigheter på den svenska arbetsmarknaden.

– Människoexploateringen pågår i stor skala mitt ibland oss, inte bara på samhällets skuggsida. Därför är det viktigt att människor som är på väg att söka jobb i Sverige känner till de risker och rättigheter som finns här, säger Paulina Bolton, utredare inom människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Människoexploatering och människohandel för tvångsarbete förekommer i en rad branscher, bland annat inom byggsektorn. Andra drabbade branscher är hotell och restaurang, bärplockning samt hushållsnära tjänster.

När LO och Byggnads genom en Novus-undersökning frågade anställda i byggbranschen om deras erfarenheter av arbetslivskriminaliteten visade det sig att var femte byggnadsarbetare under de senaste fem åren har stött på människor i branschen som man vet utnyttjas. Och många oroar sig över att arbetslivskriminaliteten kommer att påverka dem själv negativt.

För att bryta trenden kräver Byggnads att upphandlare och huvudentreprenörer tar större ansvar för sina internkontroller, men även skärpt lagstiftning.

– Vi får aldrig glömma att det är människor av kött och blod som det handlar om. Usla löner, långa arbetsdagar och rent livsfarlig arbetsmiljö är vardag för många i vår bransch. Storföretagen måste skärpa sina interngranskningar och beställarna ta ett större ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

Informationskampanjen #BeforeYouGo riktar sig till människor i Ukraina, Bulgarien, Polen och Rumänien som är på väg att söka jobb i Sverige. I en film på Youtube berättar människor från dessa länder som redan har etablerat sig i Sverige om sina erfarenheter och ger råd till sina landsmän. Filmen kompletteras med en informationssida till arbetssökare hos Jämställdhetsmyndigheten

Enligt Jämställdhetsmyndigheten sker brotten människoexploatering och människohandel i många fall över landsgränser och kan omfatta såväl ursprungsländer som transitländer och destinationsländer.

Upplevd arbetslivskriminalitet i byggbranschen

  • 25 procent av de svarande har senaste året stött på människor i branschen som man vet utnyttjas.
  • 40 procent är oroliga för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.
  • Över 60 procent av de tillfrågade upplever att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart 7 procent menar att det minskat.
  • Drygt fyra av tio anser att det är låg risk att bli påkommen om man fuskar.

Svaren kommer från en Novus-undersökning framtagen av LO och Byggnads. Undersökningen är en del av en större rapport som även tittade på branscherna transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst. Resultatet för samtliga branscher finns i LO:s rapport "Kampen för ordning och reda"

#arbetsmiljö / #kriminalitet / #jämställdhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER