Foto: Pixabay

Studie: Självkörande fordon en risk för folkhälsan

Om självkörande fordon blir vanliga inslag på gatorna i framtiden kommer färre att välja att promenera eller cykla, samtidigt som utsläppen ökar. Det visar en ny forskarstudie.

Spaning

– Tidigare forskning kring självkörande teknik har fokuserat på hur tekniken kan förverkligas, och på att den kommer att kunna underlätta jobbpendling. Vi kom istället fram till att det är fritidsresandet som påverkas allra mest av framtidens självkörande fordonstrafik. Det är självklart positivt att människor enklare kan resa till vänner eller fritidsaktiviteter, men det kan även ge negativa konsekvenser i samhället, säger forskarstuderande Erik Almlöf vid ITRL-labbet på KTH.

Enligt den aktuella studien är det särskilt boende i förorter och stadsnära kommuner som kan komma att välja den självkörande tekniken om den blir ett lättillgängligt färdmedel. Och det är barn och ungdomar som i ökad utsträckning kommer att kunna välja att åka med självkörande fordon framför att gå eller cykla.

– Jag tror ingen vill ha en framtid där barnen exempelvis alltid väljer att enkelt åka med en självkörande bil till skolan eller kompisar istället för att cykla. Barn ska ges alla chanser att röra på sig, säger Erik Almlöf.

I skenet av forskningsstudiens resultat vill han uppmana politiker och beslutsfattare att prioritera en mer övergripande stadsplanering framför en fristående transportplanering.

– Vi måste som samhälle tänka över hur vi egentligen vill använda den självkörande tekniken. Vi kan inte förbjuda biltrafik, den har sin plats. Men gång- och cykeltrafik har också sin, och ger positiva bieffekter.

Dessutom, påpekar han, leder ökad fordonstrafik till mer trafikbuller och ökade utsläpp.

– Vi får inte till en hållbar inriktning över huvud taget om vi som samhälle välkomnar all självkörande ny teknik rakt av. Vi måste noga se över de långsiktiga konsekvenserna, de verkliga samhällseffekterna.

I nästa steg av forskningsprojektet planerar Erik Almlöf att studera självkörande bussar som trafikerar Barkarby utanför Stockholm, och intervjua passagerare och bussförare om hur de upplever den nya tekniken.

Mer om studien

Studiens titel: ”Will leisure trips be more affected than work trips by autonomous technology? Modelling self-driving public transport and cars in Stockholm, Sweden”

Publicerad i den vetenskapliga tidskriften: Transportation Research Part A.

#Framtid / #transportplanering / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER