Foto: Per Magnus Persson

Transportsektorn bidrar till minskade utsläpp

Sveriges klimatutsläpp minskade med fem procent under 2022 jämfört med 2021. Minskningen märks framför allt inom inrikes transporter, vilket bland annat förklaras av ökad elektrifiering och högre inblandning av biobränslen.

Spaning

De totala utsläppen uppgick 2022 till 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning på cirka 2,5 miljoner ton jämfört med 2021. Detta framgår av preliminär statistik för territoriella utsläpp, det vill säga inom Sveriges gränser, under 2022 skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Jämfört med 1990 så har utsläppen minskat med 37 procent.

– Fem procent är en relativt stor minskning på ett år, de senaste 10 åren har den genomsnittliga minskningstakten varit strax över två procent per år, Här ser vi att på kort sikt är det ökad elektrifiering och den fortsatt höga inbladningen av biodrivmedel i transportsektorn som är avgörande, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

#klimat / #transport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER