Foto: Pixabay

Analog information hinder i samhällsbyggnadsprocessen

Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Det konstaterar Lantmäteriet i sin slutrapport av regeringsuppdraget Digitalt först.

Spaning

Uppdraget har varit att identifiera hinder i samhällsbyggnadsprocessen och att lämna förslag på lösningar.

I rapporten konstateras att det behövs en nationell samordning av grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen med ett tydligt juridiskt ramverk och en tydlig ansvarsfördelning för berörda aktörer. Ökad standardisering av information lyfts också fram.

Enligt rapporten bör fokus under kommande år ligga på informationsförsörjningen kring detaljplaneprocessen. Bland insatserna som nämns finns digitalisering av detaljplaner, utredningsmaterial och olika relevanta geodata som genom ett nationellt koncept eller plattform enklare kan bli åtkomlig i e-tjänster och handläggningssystem.

För att kunna genomföra detta föreslår lantmäteriet ett fortsatt regeringsuppdrag. Standardisering av e-ansökan för bygglov är en annan prioriterad insats eftersom även detta är en förutsättning för automatiserade beslut

#teknik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER