Ett pris har instiftats för att främja jämlikhet i byggbranschen.

Foto: Schutterstock

Nytt jämställdhetspris för byggbranschen

Nu lanseras Jämställdhetsbygget, ett pris som syftar till att uppmärksamma satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch. Initiativtagare till priset är fyra unga och samhällsengagerade kvinnor.

Spaning

Jämställdhetsbygget är ett viktigt pris som byggbranschen tidigare har saknat. Medlemsföretagens starkaste behov är kompetensförsörjning. Vi behöver attrahera både kvinnor och män. Därför är det viktigt att synliggöra satsningar som aktivt bidrar till en mer jämställd bransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

I juryn sitter Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna och Pernilla Alexandersson, vd Add Gender. Priset kommer att delas ut för första gången på Årets Bygge-galan 26 mars 2019.

– Byggbranschen är idag en av Sveriges mest mansdominerade branscher. Det är därför positivt att allt fler aktörer är villiga att ta sitt ansvar för att vända utvecklingen och öka jämställdheten på sina arbetsplatser. Genom priset Jämställdhetsbygget vill vi lyfta de satsningar som görs och inspirera fler unga tjejer att söka sig till branschen, säger Ina Djurestål, produktionsingenjör vid byggföretaget Skanska och en av initiativtagarna till Jämställdhetsbygget.

Priset Jämställdhetsbygget

Nominera: Skicka din nominering till jamstalldhetsbygget@sverigesbyggindustrier.se

Sista datum: 30 januari 2019

Presentation av vinnare: Priset delas ut på Årets Bygge-galan 26 mars 2019

Jämställdhet i byggbranschen

2016: Cirka 313 000 män och cirka 31 000 kvinnor förvärvsarbetade inom byggindustrin.

2017: I de tio största byggbolagen var 14 procent av de anställda kvinnor.

2030: Regeringen har satt ett mål att år 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor. För ledningsgrupperna i de 10 största byggföretagen är detta mål uppnått.

Källa: Sveriges Byggindustrier/SCB

#mångfald / #arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER