Byggnadsarbetare säger sig må bra, tycker att jobbet är meningsfullt och känner delaktighet.

Foto: Patrick Trägårdh

Byggnadsarbetarna trivs på jobbet

Byggnadsarbetare generellt säger sig må bra genom yrkeslivet. De tycker att arbetet är meningsfullt, känner en delaktighet och möjlighet att påverka. Allt enligt en ny studie.

Spaning

Hälsoföretaget Feelgood har genomfört en omfattande studie baserad på statistik från 20 000 enkäter där yrkesarbetande i alla åldrar på företag som har företagshälsovård, har svarat på frågor om hälsa, arbete och livsstil, däribland en stor grupp byggnadsarbetare.

I studien har företaget särskilt tittat på skillnader mellan olika yrkeskategorier och ålder mot bakgrund av att arbetslivet förväntas bli allt längre, vilket de senaste årens pensionsutredningar pekar på. Sammanfattningsvis visar studien att byggnadsarbetare generellt säger sig må bra genom yrkeslivet och att från 45 års ålder ligger kurvan konstant; 96 procent av byggnadsarbetarkollektivet säger sig ha god hälsa.

I sammanhanget är det även intressant att jämföra med arbetare inom andra fysiska yrken där andelen som självskattat sin hälsa som dålig i genomsnitt ligger 1,5 - 2 procentenheter högre än byggnadsarbetare.

Studien berör också i vilken utsträckning yrkesarbetande känner att arbetet är meningsfullt och här ligger byggnadsarbetarna i topp i studien, jämfört med andra arbetaryrken och tjänstemän. Hela 80 % av byggnadsarbetarna skriver under på detta, tillsammans med att de också känner en delaktighet och möjlighet att påverka, och siffran ligger konstant oavsett ålder.

– Det är intressant att en så fysiskt krävande arbetskategori som byggnadsarbetare faktiskt har självskattat sin hälsa på samma nivå som tjänstemän. Att de dessutom känner högst meningsfullhet, delaktighet och möjlighet att påverka tyder på att, åtminstone företag som också valt att arbeta med företagshälsovård, är duktiga på att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor, säger Stefan Gram, chefsläkare på Feelgood, i ett pressmeddelande från Feelgood.

I enkätstudien har också frågan ställts om man under senaste året haft någon form av fysiska besvär. Här går det att se en skillnad, där byggnadsarbetare i högre grad säger sig uppleva detta och andelen ökar ju äldre man blir (cirka 20 procent av 60-åriga byggnadsarbetare angav detta). Detta är dock lägre än andelen övriga arbetare där cirka 25 procent angav att de ofta eller ibland har haft fysiska besvär.

Stefan Gram poängterar att med tanke på att vi förväntas jobba många år längre framöver, så kommer det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet bli ännu viktigare:

– För branscher med mycket fysiskt arbete som byggnadssektorn handlar det inte bara om att säkerställa att kroppen orkar utan lika viktigt är att arbeta med organisatoriska och sociala aspekter som får medarbetarna under hela karriären att känna just delaktighet och engagemang. Ju längre vi måste jobba, desto viktigare att inkludera även yngre medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om studien

Datat som rapporten utgår ifrån: Är baserat på ett stort antal enkätfrågor från Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning som består av 140 frågor och har besvarats av cirka 20 000 personer årligen sedan 2008. Resultaten i denna rapport är baserade på datamaterialet från 2017 års HALU-undersökning, vilket täcker in ett brett spektrum av typer av arbetsmiljö. Avseende gruppen byggnadsarbetare är den tillräckligt stor för att datan ska vara statistiskt säkerställd utifrån gruppen byggnadsarbetare, som är anställda i företag med företagshälsovårdsavta

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER