Exponering av dagsljus har en positiv påverkan för hur bra vi mår och presterar på jobbet.

Foto: Patrick Trägårdh

Dagsljus påverkar prestationen och gör att vi mår bra på jobbet

För många inom bygg- och anläggningsbraschen präglas arbetsdagarna av arbete utomhus. Nu visar en ny forskningssammanställning att dagsljus spelar stor roll för hälsan och hur vi mår och presterar på arbetet.

Spaning

På Arbetsmiljöverket pågår arbete med att uppdatera arbetsmiljöreglerna gällande dagsljus. Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet har på uppdrag av Arbetsmiljöverket sammanställt den forskning som finns om hur mycket dagsljus som krävs på en arbetsplats för att personalen ska må bra.

– De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement. Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden.

arbetsmiljöverket

Arne Lowden, forskare, Stockholm universitet

Enligt rapporten förbättrar dagsljuset humöret och minskar sömnighet under dagtid. Förklaringen är att en tydlig ljus- och mörkerväxling påverkar produktionen av sömnhormonet melatonin som reglerar kroppens rytmicitet och cellernas arbete. Allt synligt ljus sänker hormonproduktionen, men dagsljusets blå våglängder (även vitt ljus) har större effekt på melatoninnivåerna än elektriskt ljus.

Rapporten inriktar sig framförallt på hur dagsljuset påverkar arbetsmiljön för yrken som dagligen arbetar inomhus.

Men det finns också studier som jämför olika yrkesgrupper.

- De studierna visar att de som jobbar utomhus genom det får ett fullgott stöd för vissa funktioner i hjärnan. De får en god rytmanpassning, de uppvisar högre grad av pigghet och de anger själva en bättre hälsa generellt. Sedan finns det ju förstås andra faktorer som påverkar hur de mår. Anläggningsarbetare har ju också väldigt fysiskt krävande arbeten och många påverkas av att de måste göra långa resor och i perioder bo hemifrån.

För de yrkesgrupper som dagligen vistas utomhus är dagsljus med andra ord väl tillgodosett.

I sammanställningen som presenteras på Arbetsmiljöverkets hemsida konstaterar man att brist på dagsljus bidrar till ökad ohälsa i arbetslivet och att psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren, inte minst bland unga. Sömnstörning och trötthet under dagtid tycks följa samma utveckling. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare sju av tio kvinnor utomhus i dagsljus 1 timme eller mindre.

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression, säger Arne Lowden.

För att motverka ohälsa och prestationsförsämring behövs rekommendationer för ljus på arbetsplatsen som anpassas till ny kunskap om biologiska effekter av ljus på människa.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER