Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh är journalisterna som ligger bakom stoppafusket.nu.

Foto: Sahin Gur

Uppdrag: Schysst konkurrens i byggbranschen

Byggbranschen kan stoppa osund konkurrens om seriösa aktörer agerar för en schysst marknad. Det menar de grävande journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh.

Spaning

– Fler och fler aktörer har förstått problematiken och idag finns det en samsyn mellan arbetsmarknadens parter, säger Anna-Lena Norberg.

Sedan 2015 har Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh granskat vad som försiggår i oseriösa utlandsregistrerade företag som är verksamma i Sverige. På stoppafusket.se avslöjade de bland annat skandalomsusade Atlanco Rimec; en bemanningskoncern som opererar i princip hela Europa med tusentals anställda.

– Atlanco Rimec har inte varit så bra på att betala skatt och sociala avgifter för sina anställda, om man uttrycket det snällt. Vårt avslöjande renderade i att fler medier i andra länder gjorde sina granskningar. Det blev både artiklar, tv-dokumentärer och radio-dokumentärer. Myndigheter runt om i Europa har agerat mot koncernen, säger Anna-Lena Norberg.

Ifjol ingick hon tillsammans med Thomas Lundh ett tvåårigt projekt med Sveriges Byggindustrier, där syftet var – och är – att öka kunskapsnivån och stötta medlemmar i arbetet att skapa konkurrens på lika villkor.

– Vi hyllar den fria konkurrensen. Det är en helig princip för oss, för arbetsmarknadens parter och alla etablerade politiska partier i Sverige. Men för att en marknad ska fungera måste samma spelregler gälla för alla aktörer, säger Anna-Lena Norberg.

Hon får medhåll av Thomas Lundh.

– Tillåter vi att företag kan operera med olika förutsättningar och kombinerar det med ett upphandlingssystem som baseras på ”lägst pris vinner”, kommer de företag med lägst löner, sämst arbetsmiljö och sämst skattemoral att vinna i slutändan. Det är inte så man utvecklar en civilisation.

Hur kommer det sig att ni brinner för att granska just oseriöst företagande?

– Ren journalistisk moral. När vi började var området ”oberättat”. Det hade vuxit fram ett svenskt parallellsamhälle i skuggan av all media. Någon måste börja gräva i det. Eftersom ingen annan gjorde det föll lotten på oss.

Upplever ni att byggbranschen är särskilt hårt utsatt för just oseriöst företagande?

– Ja, men byggbranschen är inte värst. Det är ännu tuffare i transportbranschen.

Vad talar för att byggbranschen faktiskt ska komma tillrätta med fusket?

– Fler och fler aktörer har förstått problematiken och idag finns det en samsyn mellan arbetsmarknadens parter. Det är mycket grund att stå på i ett förändringsarbete.

Vad händer när det tvååriga projektet avslutas?

– Det är för tidigt att säga, men vi har märkt att det finns ett stort behov av fördjupad kunskap inom området. Vi hoppas att vi, i någon form, ska kunna fortsätta att jobba för en sund arbetsmarknad.

– Sveriges Byggindustrier har tagit på sig ledartröjan i kampen för en sund konkurrens på svensk arbetsmarknad. Vi är en liten del i ett stort projekt och är glada att få vara en del av det. Det går framåt. Varje gång vi är ute och föreläser känner vi av ett mycket stort intresse, säger Thomas Lundh.

Föreläsningarna äger rum i hela Sverige i olika sammanhang. Deltagarna kan vara byggföretagare, fackliga förtroendevalda, politiker och upphandlare – allt i Sveriges Byggindustriers regi.

– Men vi anlitas också av andra för föreläsningar, konstaterar Anna-Lena Norberg.

På vilket sätt känner ni att ni kan påverka genom utbildning och rådgivning?

– Kunskap är makt. Branschen kan stoppa osund konkurrens om seriösa aktörer agerar för en schysst marknad. För att göra det behöver man rätt verktyg, insikt och kunskap. Vi försöker hjälpa till från vårt håll att sprida kunskap så gott vi kan.

Enligt Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh behövs det ett ordentligt förändringsarbete för att byggbranschen ska bli ”sundare”.

#branchfolk / #arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER