Foto: Ulla-Carin Ekblom

Bristande riskbedömning orsakar olyckor med handhållna maskiner

En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.

Spaning

Bland de olyckor som varit föremål för djupstudierna finns bland annat exempel på en motorkap vars sågklinga skurit genom både bröstkorg och ansikte på användaren. Andra fall är exempelvis en spik som går igenom tumme och pekfinger på en lärling när en spikpistol avfyrats av misstag och en mekaniker som skadat sig på en vinkelslip vid arbete i en smörjgrop.

Olyckor med handhållna maskiner orsakar inte heller bara fysiska besvär för den som drabbas, de kan också bli dyra för samhället. Bara de senaste åren har det i snitt skett ett hundratal arbetsolyckor i månaden med sjukfrånvaro som följd, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Djupstudierna kompletterar arbetsskadestatistiken och ger en underbyggd bild av orsakerna till arbetsolyckorna som inte enbart bygger på antalet inkomna anmälningar.

– Här ser vi till exempel på att det ofta har saknats både den kunskap och erfarenhet som krävs vid arbete med handhållna maskiner. Då är det inte så konstigt att även riskbedömningen brister, säger Ann Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare.

Resultatet av studierna kommer att utgöra underlag vid Arbetsmiljöverkets framtida inspektioner. Genom att sprida kunskap om vilka varningstecknen är och ställa relevanta frågor vid inspektioner kan Arbetsmiljöverket bidra till att arbetsolyckorna inom kategorin blir färre.

– Riskbedömning handlar ju om mer än att inte ha fingret på avtryckaren till spikpistolen i onödan, för att nämna ett exempel. Eftersom handhållna maskiner förekommer nästan överallt är det förstås viktigt att uppmärksamma både arbetsgivare och arbetstagare på de risker som finns, säger Ann Eriksson.

Arbetsgiavaren har ansvaret, men alla kan anmäla

I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personen som använder handhållna maskiner ska ha:

  • Kunskap om hur maskinen ska användas
  • Dokumenterad erfarenhet, samt
  • Möjlighet att göra en ordentlig riskbedömning före användning

Källa: Arbetsmiljöverket

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER