Forskare på Luleå tekniska universitet ska studera säkerhetskulturen inom bygg- och anläggningsbranschen.

Foto: Åsa Stubbfält

Miljoner till kartläggning av byggbranschens säkerhetskultur

Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet har fått drygt tre miljoner kronor från AFA Försäkring för att kartlägga säkerhetskulturen i byggbranschen.

Spaning

I oktober invigdes byggbranschens säkerhetspark. I parken finns olika scenarier inom riskfylda arbetssituationer som till exempel arbete på hög höjd, ute på ett vägarbete eller i en schakt. Sveriges byggindustrier är initiativtagare men parken har byggts i nära samarbete med flera av Sveriges största byggföretag.

Forskarna ska kartlägga internationell forskning inom säkerhetsområdet, erfarenheter från andra säkerhetsparker och säkerhetsarbete i svensk byggindustri. I samarbete med säkerhetsparkens ledning ska grundläggande säkerhetsprinciper sedan införlivas i verksamheten. I projektet ingår också att utvärdera resultaten av träningen för att bidra till dess utveckling.

– Antalet olycksfall i byggindustrin minskade fram till ungefär tio år sedan, men de sista åren har utvecklingen stannat av och det har till och med blivit sämre på vissa ställen. Det krävs nya tag. Vi tror att det är viktigt att forma en bra säkerhetskultur i byggbranschen och det ska vi försöka göra med hjälp av säkerhetsparken, säger Jan Johansson, projektledare och professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Projektet pågår till och med november 2022 och förväntas leda till en mer gemensam syn på säkerhetskultur i byggbranschen och en ökad kunskap om hur man kan arbeta säkert. Resultaten väntas också bidra till att minska antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggindustrin.

De andra som är med i projektet är Maria Johansson, doktorand, Leif Berglund, universitetslektor, Magnus Nygren, biträdande universitetslektor och Magnus Stenberg, universitetsadjunkt.

#säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER