Foto: Maddoc Photography

Fortsatt underhåll på Ölandsbron

Det fleråriga arbetet med att stärka brokonstruktionen och förlänga Ölandsbrons livlängd fortsätter. Fram till julhelgen begränsas trafiken till ett körfält i vardera riktning. Under våren sker ytterligare kompletteringar.

Spaning

De närmsta veckorna blir Ölandsbrons underhållsarbete mer märkbart för trafiken igen. Från måndag 2 december är endast ett körfält i vardera riktningen öppet, till följd av betonggjutning inne i bron.

Det fleråriga underhållsarbetet för att stärka Ölandsbrons livslängd fortsätter. På måndag 2 december inleds en fas med betonggjutning inne i Ölandsbron, vilket innebär att framkomlighet på bron påverkas de närmsta veckorna. Det kommer vara ett körfält öppet i vardera riktningen, ett i riktning mot Kalmar och ett i riktning mot Öland. Men arbetet blir klart i tid innan julhelgen.

- Vi kommer jobba med betonggjutning inne i Ölandsbron och för att göra det behöver vi under arbetet minska de vibrationer som trafiken skapar. Resultatet och hållfastheten blir då mycket bättre och bidrar till att bron håller under många år framåt, säger Johan Wesley, projektledare på Trafikverket.

Under våren 2020 fortsätter underhållsarbetet med ytterligare åtgärder för att säkerställa Ölandsbrons livslängd. Det fleråriga underhållsarbete som utförts på Ölandsbron sedan 2017 var först tänkt att bli klart december 2019, men nu krävs alltså kompletterande åtgärder under en period våren 2020.

- I samband med sommarens och höstens arbeten upptäcktes ett behov av att förbättra den lösning som stärker delarna mellan brons fasta och rörliga delar, de så kallade pendellagren. Därför vill vi åtgärda det för att höja kvaliteten och säkerställa en hållbar funktion i de här delarna, säger Johan Wesley.

Trafikverket förutspår också att ytterligare arbeten med tätskikt samt betongreparationer kommer att behöva utföras under 2025–2029 och förbereder redan nu för framtida reparationer.

Fakta brounderhåll Ölandsbron

Brounderhåll: För att säkerställa brons livslängd.

Underhållsarbeten som utförs:

  • Byta ut samtliga rörliga lager
  • Byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen
  • Reparera kantbalken på högbrodelen
  • Utföra betongreparationer

Entreprenör: Svevia

Fakta Ölandsbron

Längst: Ölandsbron är 6072 meter lång. Den är fortfarande Sveriges längsta bro, eftersom Öresundsbron delas med Danmark.

Mått: Vid den högsta punkten är Ölandsbron 42 meter. Längsta spann är 130 meter.

Trafik: 18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon.

Byggstart: 30 december 1967

Öppnade: 30 september 1972

#bro / #underhåll / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER