Foto: Patrick Trägårdh

Ny avhandling om branschens arbetsmiljöarbete

Det finns förväntningar på att fler kvinnor i byggbranschen ska leda till säkrare arbetsplatser, det visar en ny avhandling om byggbranschens arbetsmiljö. Den visar också ett stort ansvar för säkerhetsarbetet läggs på individen.

Spaning

Såväl chefer som medarbetare tenderar att fokusera på att ändra individens beteende snarare än att genomföra förändringar i organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling, från Luleå Universitet.

Den visar också att såväl chefer som medarbetare inom byggbranschen tycker det är svårt att efterleva säkerhetsregler trots att de fått både information och kunskap. Det finns också en förväntan på att fler kvinnor i branschen kan förändra arbetsklimatet.

Luleå Tekniska universitet

Maria Johansson, Luleå tekniska universitet.

– Min teoretiska utgångspunkt är att den enskilde anställde formar sina normer och beteenden i samspel med de normer och beteenden som finns i arbetsgruppen. Det blir därför svårt för den enskilde att helt och hållet själv välja sitt beteende. Därmed blir det också svårt att genomföra förändringar som alltför ensidigt fokuserar på den enskildes säkerhetsbeteende, säger Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap.

Flera av intervjupersonerna menar att det funnits en machokultur inom byggbranschen som motverkade en god arbetsmiljö som kunde komma till uttryck exempelvis genom att det var eftersträvansvärt att lyfta tungt och inte använda säkerhetsutrustning.

– Merparten tycker att miljön har blivit mindre macho, men att machokulturen fortfarande lever kvar.

Ett återkommande tema i intervjuerna var förhoppningen om att fler kvinnor i branschen ska förändra kulturen och leda till säkrare arbetsplatser. I avhandlingens fjärde studie undersöktes därför hur man pratar om kvinnor i byggbranschen. Detta gjordes genom att analysera huvudsakligen engelskspråkiga texter på nätet, bland annat bransch- och facktidningar.

– Analysen visar visserligen att kvinnor är välkomna. Men de efterfrågas inte i första hand i egenskap av duktiga hantverkare och ledare utan för deras föreställda förmåga att förändra kulturen i byggbranschen, säger Maria Johansson.

I sin avhandling gjorde Maria Johansson ett antal intervjuer med medarbetare och chefer inom byggbranschen samt med medarbetare inom företagshälsovården och arbetsgivar- och arbetstagarparter.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER